Kỳ cuối – Thành phố Thanh Hóa qua các kỳ Đại hội

  09:39 !! 30/05/2020

Thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW, ngày 22-5- 2000 của Bộ Chính trị về việc tiến hành đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 12 năm 2000, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2001-2005 được tổ chức trọng thể. Dự đại hội có 180 đại biểu, thay mặt cho hơn mười ngàn đảng viên sinh hoạt tại 103 đảng bộ, chi bộ cơ sở. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2001-2005: “Phát huy cao độ truyền thống, những tiềm năng về vốn, lao động, trí tuệ và khoa học kĩ thuật; tiếp tục đổi mới đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tập trung đầu tư phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, tăng cường quản lý đô thị, tiến hành có trọng tâm, trọng điểm và có hiệu quả. Từng bước giải quyết tốt các vấn đề bức xúc về văn hóa- xã hội, trọng tâm là xây dựng nền văn hóa mới, giải quyết việc làm và tệ nạn xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Củng cố quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự- an toàn xã hội. Tiếp tục thực hiện xây dựng chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phấn đấu năm 2001, Đảng bộ Thành phố đạt và giữ danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”; đến năm 2005, Thành phố được nâng cấp lên đô thị loại 2”.

Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa XVII, nhiệm kỳ 2001 – 2005, gồm 33 đồng chí. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố bầu Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đức Thắng được bầu làm Bí thư Thành ủy; các đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Bùi Tường Hỷ được bầu làm Phó Bí thư. Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XV gồm 22 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động và chỉ định các đồng chí tham gia BCH, BTV khóa XVII :

  1. Tháng 9/2002, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa điều động và chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Tỉnh về làm Bí thư Thành uỷ thay đồng chí Nguyễn Đức Thắng được điều động về Tỉnh ủy công tác.
  2. Tháng 4/2004, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa điều động và chỉ định đồng chí Nguyễn Ngọc Hồi, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn về làm Phó Bí thư Thành uỷ phụ trách chính quyền và được bầu làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.
  3. Tháng 5/2004, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa điều động và chỉ định đồng chí Hoàng Văn Hoằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh về làm Bí thư Thành uỷ thay đồng chí Nguyễn Văn Lợi được điều động về Tỉnh công tác.
  4. Đồng chí Lưu Ngọc Trung được bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ (thay đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn nghỉ hưu).

Trong nhiệm kỳ đảng bộ và nhân dân thành phố được Chủ tịch nước CHXHCNVN tặng thưởng Huân chương Độc lập Hạng Ba. Thành phố cũng được Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định nâng cấp lên đô thị loại II (ngày 29/4/2004).

Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII (2005-2010)

Thực hiện Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn Đảng bộ Thành phố là đơn vị đại hội điểm của Tỉnh.

Từ ngày 5 đến ngày 9-9-2005, Đại hội Đảng bộ Thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2005-2010 được tổ chức trọng thể tại Hội trường Thành ủy. Đây là đại hội Đảng bộ cấp Thành phố, huyện thị xã đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa. Dự Đại hội có 250 đại biểu, đại diện cho hơn 11.000 đảng viên của 103 tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tới dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2005-2010: “Khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của đô thị tỉnh lỵ, tạo sức bật mới để tăng tốc phát triển nhanh và bền vững; đẩy mạnh thu hút đầu tư, xác định rõ các chương trình và các công trình trọng điểm để tập trung đầu tư có hiệu quả; chăm lo phát triển văn hoá- xã hội, xây dựng ý thức văn minh đô thị làm nền tảng tinh thần cho phát triển toàn diện, giữ vững kỉ cương, làm tốt công tác cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; mở rộng dân chủ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu trở thành đô thị loại I vào năm 2015”.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khoá XVIII, nhiệm kỳ 2005-2010 gồm 39 đồng chí. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khoá XVIII bầu Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí; bầu Bí thư và các Phó Bí thư. Đồng chí Hoàng Văn Hoằng được bầu lại làm Bí thư; đồng chí Nguyễn Văn Ngọc làm Phó Bí thư thường trực và đồng chí Nguyễn Ngọc Hồi làm Phó Bí thư (Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố).

Đại hội bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XV gồm 21 đại biểu chính thức. Đồng chí Nguyễn Xuân Phi tháng 7/2007 được tỉnh điều động về làm phó Bí thư phụ trách chính quyền thay đồng chí Nguyễn Ngọc Hồi về tỉnh nhận công tác khác; tháng 10/2017 được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa.

Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX (2010-2015)

Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 40-KH/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, từ ngày 22 đến ngày 24-6-2010, Đảng bộ thành phố Thanh Hóa tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2010-2015). Dự Đại hội có 298 đại biểu, là những đảng viên ưu tú được 132 đảng bộ, chi bộ trực thuộc bầu ra, đại diện cho hơn 14.000 đảng viên, tiêu biểu cho sức mạnh đoàn kết và trí tuệ tập thể của toàn Đảng bộ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đến dự và chỉ đạo Đại hội. Đại hội đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010-2015 như sau: “Phát huy mạnh mẽ lợi thế so sánh, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để xây dựng Thành phố với tinh thần “Tăng tốc – Kỷ cương –  Phát triển bền vững”, làm đầu tàu tăng trưởng và giải quyết các nhiệm vụ trọng yếu về phát triển kinh tế của tỉnh; gắn phát triển kinh tế với chỉnh trang, mở rộng đô thị theo quy hoạch, tạo sự chuyển biến rõ nét về kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội và đô thị theo hướng đồng bộ, văn minh, hiện đại; đẩy mạnh xã hội hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội, từng bước xây dựng Thành phố xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và dịch vụ của cả tỉnh; đồng thời phấn đấu để trở thành một trong những trung tâm văn hóa, thể thao, giáo dục – đào tạo, chăm sóc sức khỏe của vùng Nam Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; là đầu mối giao lưu của tỉnh với cả nước; kết hợp phát triển kinh tế – xã hội với bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng – an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phấn đấu xây dựng Thành phố trở thành đô thị loại I vào năm 2013”.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2010-2015 gồm 47 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí. Đại hội đã trực tiếp bầu đồng chí Hoàng Văn Hoằng làm Bí thư; đồng chí Nguyễn Văn Ngọc làm Phó Bí thư Thường trực và đồng chí Nguyễn Xuân Phi làm Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố.

Tháng 11/2010, đồng chí Đào Trọng Quy, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tĩnh Gia được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động chỉ định tham gia Ban Chấp hành Thành ủy khóa XIX, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy phụ trách công tác chính quyền; tháng 3/2011 được bầu làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Tháng 11/2013, đồng chí Nguyễn Tư Khánh được bầu làm Phó Bí thư Thường trực thay đồng chí Nguyễn Văn Ngọc nghỉ hưu.

Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đảng bộ đã ra hệ thống các chỉ thị, nghị quyết tác động mạnh mẽ đến các lĩnh vực đời sống xã hội, từng bước làm thay đổi bộ mặt đô thị, có tiếng vang trong tỉnh và toàn quốc, tạo đà cho thành phố có sự phát triển vượt bậc trong giai đoạn tiếp theo.

Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XX (2015 – 2020)

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, đại hội đại biểu đảng bộ thành  phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã diễn ra từ ngày 11 đến 13/5/2015. Dự đại hội có 299 đại biểu từ 90 tổ chức cơ sở đảng, đại diện cho hơn 18.000 đảng viên đảng bộ thành phố. Đại hội là một trong 4 đại hội điểm của đảng bộ tỉnh Thanh Hóa.

Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Trụ sở  hành chính Thành phố Thanh Hóa được xây dựng khang trang, hiện đại trong nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đại hội đã xác định chủ đề: “Nâng cao vai trò trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; tranh thủ thời cơ, phát huy thế mạnh; năng động, sáng tạo; phấn đấu năm 2020 thành phố Thanh Hóa trở thành AHLĐ trong thời kỳ đổi mới” và phương châm hành động trong nhiệm kỳ là: “Đoàn kết – Kỷ cương – Dân chủ – Trách nhiệm”.

Đại hội đã đề ra 4 chương trình trọng tâm: Chương trình phát triển dịch vụ, trọng tâm là dịch vụ du lịch; chương trình phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ và mở rộng không gian thành phố theo quy hoạch; Tiếp tục thực hiện Chương trình “Xây dựng Đô thị văn minh – Công dân thân thiện” và 2 khâu đột phá: Cải cách thủ tục hành chính; phát triển hạ tầng đô thị.

Đại hội bầu 43 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, 13 đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy. Đồng chí Nguyễn Xuân Phi được bầu lại làm Bí thư Thành ủy; các đồng chí Đào Trọng Quy được bầu lại làm Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố. Đồng chí Nguyễn Tư Khánh làm Phó Bí thư Thường trực; đồng chí Nguyễn Như Huệ – Phó Bí thư Thành ủy.

Ngày 11/5/2017 đồng chí Đào Trọng Quy, Chủ tịch UBND thành phố được tỉnh điều động nhận công tác khác. Ngày 11/01/2018, đồng chí Lê Anh Xuân, tỉnh ủy viên được tỉnh luân chuyển về thành phố tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, được bầu làm Phó Bí thư phụ trách chính quyền. Ngày 24/01/2018, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố. Ngày 14/01/2020 được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy, thay đồng chí Nguyễn Xuân Phi nghỉ hưu.

Ngày 26/02/2020, đồng chí Trịnh Huy Triều, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy được tỉnh điều động về thành phố tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư phụ trách chính quyền; ngày 09/3/2020 được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố.

Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI (2020 – 2025)

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kế hoạch 179-KH/TU, ngày 04/12/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về Tổ chức Đại hội Chi bộ, Đảng bộ cơ sở và Đảng bộ thành phố Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, ngay từ cuối năm 2019, Thành ủy đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện các bước cho tiến trình đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở. Đầu năm 2020 đã có 3 đơn vị đại hội điểm là Đảng bộ phường Tân Sơn, đảng bộ UBND thành phố, Đảng ủy xã Quảng Tâm đã tiến hành đại hội.

Do đại dịch Covid-19 trên toàn cầu nên cuối tháng 4/2020, các đảng bộ, chi bộ mới tiến hành đại hội. Đến ngày 23/5 toàn thành phố đã có 71/71 đơn vị tổ chức thành công đại hội. Sau đại hội, các đảng bộ, chi bộ đã khẩn trương học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội đến 100% đảng viên; MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội có kế hoạch triển khai đến tổ chức, đoàn viên, hội viên của mình đạt hiệu quả và yêu cầu đề ra.

Các tiểu ban đại hội; đảng bộ thành phố lần thứ XXI nhiệm kỳ, 2020 – 2025 trên cơ sở nhiệm vụ được phân công đã khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ban Thường vụ Thành ủy đã hoàn thành dự thảo Báo cáo chính trị và đã tiến hành xin ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, đã được thảo luận trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành nhiều lần. Đồng thời, đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của đảng viên từ đại hội cơ sở.

Hiện nay, Ban Thường vụ Thành ủy đang tích cực hoàn chỉnh bản dự thảo lần cuối báo cáo trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tiến hành đại hội đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thời gian đại hội: dự kiến tháng 6/2020.

BBT