Kiểm tra các điểm phục vụ Lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa

  09:00 !! 08/05/2019

Chiều 7/5/2019, lãnh đạo Công an thành phố đã chủ động kiểm tra các điểm, các chốt phục vụ Lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa.

 Lãnh đạo Công an thành phố kiểm tra tại các điểm lưu trú phục vụ Lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa

Theo phương án đã được phê duyệt trên địa bàn thành phố có 4 điểm phục vụ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu các Bộ, Ngành, các tỉnh thành trong cả nước về dự Lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa. Theo phân công thực hiện nhiệm vụ tại 4 điểm cũng như tại các chốt trên tuyến và tại khu vực Quảng trường Lam Sơn – nơi diễn ra Lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa. Phần lớn các Tổ công tác đã và đang làm tốt công tác đảm bảo ANTT, phối hợp với lãnh đạo các đơn vị tham mưu trong việc xây dựng phương án đảm bảo ANTT ngay tại đơn vị mình.

Kiểm tra tại khu vực Quảng trường Lam Sơn

Tại khu vực Quảng trường Lam Sơn, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm đã hoàn thành. Lực lượng công an cũng được phân công cụ thể theo phương án. Công an thành phố phấn đấu sẽ đảm bảo tốt công tác ANTT góp phần vào thành công của Lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa.

Thu Hiền