Khám chữa bệnh trái tuyến vẫn hưởng bảo hiểm y tế 100%

  09:19 !! 11/09/2019

Theo thông tin từ cơ quan BHXH thành phố, từ ngày 01/01/2021, quỹ BHYT sẽ chi trả chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng bảo hiểm y tế 100% cho người tham gia BHYT khi tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến tại các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước.

Do vậy, tính đến thời điểm hiện tại, việc thông tuyến BHYT mới được áp dụng ở các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến xã và tuyến huyện. Chỉ đến năm 2021 thì việc thông tuyến sẽ được thực hiện ở cả tuyến tỉnh, lúc này, người dân sẽ có nhiều thuận lợi hơn cũng như được hỗ trợ nhiều hơn trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho mình. Cũng theo thông tin từ cơ quan BHXH thành phố, hiện nay, nếu người khám chữa bệnh trái tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh chỉ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 60% chi phí điều trị nội trú. Với chính sách từ ngày 01/01/2021, quỹ BHYT sẽ chi trả chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng bảo hiểm y tế 100% cho người tham gia BHYT khi tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến tại các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước sẽ phần nào giảm bớt được khó khăn về mặt tài chính cho người bệnh có tham gia bảo hiểm y tế.

Thẻ BHYT được cơ quan BHXH tỉnh phát hành

Đây là nội dung được quy định cụ thể tại Khoản 15 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

Thu Hiền