Khai mạc lớp thông qua bài giảng chính trị.

  09:24 !! 12/03/2019

Nhằm thống nhất phương pháp giảng bài chính trị cho lực lượng dân quân tự vệ, đồng thời nâng cao năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ chính trị cơ sở trong lực lượng vũ trang, sáng ngày 12/3/2019, tại hội trường UBND phường Nam Ngạn,  Thành ủy TPTH đã khai mạc lớp thông qua bài giảng chính trị cho các đồng chí Chính trị viên, Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự xã, phường và đơn vị tự vệ năm 2019. Đến dự có thượng tá Lê Đăng Hùng – Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Nguyễn Như Huệ- Phó Bí thư Thành ủy, trưởng Ban tổ chức.

Toàn cảnh lớp học Thông qua bài giảng chính trị

Gần 300 đồng chí Chính trị viên, Chính trị viên phó Ban chỉ huy Quân sự xã, phường và đơn vị tự vệ, Bí thư Đảng ủy, Bí thư chi bộ các đơn vị tự vệ không thành lập Ban chỉ huy Quân sự năm 2019 đã tham gia lớp thông qua bài giảng chính trị.

Đồng chí Nguyễn Như Huệ – Phó Bí thư Thành ủy phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đặc biệt là giáo dục chính trị tư tưởng trong lực lượng vũ trang, trong đó có lực lượng dân quân tự vệ. Những năm qua, thành phố cũng như các phường xã đã quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, công tác giáo dục chính trị tư tưởng vẫn còn những hạn chế do trình độ năng lực, phương pháp sư phạm của các Chính trị viên, Chính trị viên phó Ban chỉ huy Quân sự xã, phường, các đơn vị tự vệ chưa đồng đều nên hiệu quả, chất lượng chưa cao, nhìn chung mới chỉ truyền thụ một chiều, bài giảng chưa sâu, phong phú, cách truyền đạt chưa cuốn hút đượcngười nghe, trong khi đó tình hình trên thế giới, khu vực đặt ra rất nhiều thách thức, các lực lượng thù địch luôn tìm cách chống phá Đảng ta trên mọi phương diện, đặc biệt là trên lĩnh vực tư tưởng. Do đó, đòi hỏi công tác giáo dục chính trị tư tưởng phải đổi mới để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ với tình hình hiện nay. Đồng chí cũng yêu cầu tại lớp thông qua bài giảng chính trị cho các đồng chí Chính trị viên, Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự xã, phường và đơn vị tự vệ năm 2019 này, các đồng chí tham gia phải đề cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nội dung bài giảng, người nghe phải tập trung tiếp thu để đạt được chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Sau đó, lớp đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Quân – Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên phường Tân Sơn thông qua bài giảng chính trị với nội dung “Nhiệm vụ và giải pháp đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta”.

Đồng chí Nguyễn Văn Quân – Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên phường Tân Sơn thông qua bài giảng chính trị của mình.

Thu Phương