Khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường năm 2019

  16:10 !! 01/08/2019

Sáng ngày 1/8/2019, tại hội trường UBND xã Đông Hưng, Ban Chỉ đạo diễn tập thành phố Thanh Hóa đã khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường năm 2019. Dự  khai mạc có đồng chí Nguyễn Tư Khánh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Như Huệ – Phó Bí thư Thành ủy, Phó trưởng ban chỉ đạo diễn tập, Lê Doãn Thành – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND, Phó trưởng Ban chỉ đạo diễn tập thành phố, Trưởng Ban tổ chức diễn tập.

Đồng chí Lê Doãn Thành –  Phó Chủ tịch Thường trực HĐND, Phó trưởng Ban chỉ đạo diễn tập thành phố, Trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc diễn tập, đồng chí Lê Doãn Thành –  Phó Chủ tịch Thường trực HĐND, Phó trưởng Ban chỉ đạo diễn tập thành phố, Trưởng Ban tổ chức diễn tập nhấn mạnh: Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường là hình thức huấn luyện tổng hợp cao nhất và toàn diện cho toàn bộ hệ thống chính trị ở xã, phường; vận hành theo cơ chế cấp ủy đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, Ban chỉ huy quân sự phối hợp với Công an, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể tham mưu và tổ chức thực hiện, nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, chủ động ngăn ngừa và xử lý có hiệu quả các tình huống ngay từ cơ sở; chuẩn bị tiềm lực để tạo thế và lực cho các lực lượng phối hợp hoạt động giữ vững địa bàn cấp xã, phường trong khu vực phòng thủ khi có chiến tranh xảy ra.  Do vậy, đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các xã, phường thực hiện diễn tập thuộc cụm 4 cần phối hợp, hiệp đồng làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức diễn tập đúng kế hoạch, thời gian, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Trong quá trình diễn tập, các lực lượng, bộ phận tham gia diễn tập phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Đối với xã Đông Hưng là đơn vị tổ chức diễn tập điểm cho các xã, phường tham quan cần làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập theo đúng ý định, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Các xã còn lại của cụm 4 làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập theo kế hoạch.

Sau lời phát biểu khai mạc, Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường thành phố Thanh Hóa năm 2019 đã chỉ đạo xã Đông Hưng tổ chức diễn tập điểm.

Lãnh đạo TP Thanh Hóa tham quan diễn tập

Với các tình huống giả định được đưa ra, cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Đông Hưng năm 2019 mang mật danh “ĐH – 19” đã diễn ra theo 3 giai đoạn: Giai đoạn 1: Chuyển xã vào trạng thái, tình trạng quốc phòng; chuyển LLVT vào các trạng thái SSCĐ. Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3: Thực hành chiến đấu phòng thủ. Ở cả 3 giai đoạn diễn tập, xã Đông Hưng đã thực hành diễn tập 1 số nội dung như: Hội nghị Đảng ủy xã Đông Hưng ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển xã vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; Chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ từ thường xuyên lên trạng thái SSCĐ cao; thông qua kế hoạch và tiến hành thực binh xử trí tình huống khiếu kiện đông người, biểu tình trái phép. Tổ chức kỳ họp bất thường  HĐND xã ra Quyết nghị chủ trương, biện pháp chuyển hoạt động xã vào tình trạng chiến tranh; chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ cao lên trạng thái SSCĐ toàn bộ; thông qua Kế hoạch Phòng không nhân dân. Diễn tập xử trí tình huống trên bản đồ 2 nội dung: Đánh địch chuẩn bị hoả lực trực tiếp và đánh địch tiến công vào địa bàn. Ở phần thực hành diễn tập: Xử trí tình huống khiếu kiện đông người, biểu tình trái phép, các vai diễn đã nhập vai và thể hiện được đúng tình huống đưa ra, đồng thời cũng thể hiện được vai trò của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành,  MTTQ và các đoàn thể trong khả năng lãnh, chỉ đạo và điều hành xử lý tình huống ở cơ sở, sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng khi tham gia, đảm bảo được an toàn về người và phương tiện trong quá trình diễn tập. Thông qua diễn tập xử trí tình huống đã giúp các lực lượng tham gia nâng cao được khả năng nhạy bén trong xử lý tình huống tập trung đông người, phá rối ANTT, từ đó rút kinh nghiệm trong triển khai, chỉ đạo, tổ chức thực hiện biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, góp phần nâng cao khả năng lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho các lực lượng vũ trang, chủ động và sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có tình huống tương tự xảy ra.

Đánh giá rút kinh nghiệm tại buổi diễn tập, đồng chí Lê Doãn Thành đã đánh giá cao cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Đông Hưng năm 2019, đặc biệt là các cá nhân, tổ chức đã tham gia và có nhiều cố gắng trong công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, các trang thiết bị để phục vụ thực hành diễn tập theo chương trình của Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức diễn tập. Các lực lượng tham gia đã nắm chắc yêu cầu, nhiệm vụ, hiểu sâu và tổ chức triển khai thực hiện sáng tạo, linh hoạt, có hiệu quả, sát tình hình thực tế của địa phương. Bên cạnh đó, đồng chí cũng yêu cầu các đơn vị lực lượng tham gia cần rút kinh nghiệm một số mặt hạn chế: Đó là trong quá trình diễn tập nhận thức trách nhiệm của một số ít cán bộ về nhiệm vụ diễn tập chưa đầy đủ, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết và kế hoạch diễn tập chưa sâu, chưa kỹ nên công tác chuẩn bị có nội dung chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, quá trình thực hành diễn tập còn lúng túng, trên cương vị tập bài, một số đồng chí còn chưa thoát ly được tài liệu. Công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các cơ quan, đơn vị còn chưa cụ thể; thực hành diễn tập có nội dung chưa bảo đảm; hệ thống văn kiện chất lượng chưa cao, chưa thể hiện sát tình hình nhiệm vụ. Các đơn vị diễn tập còn lại trong cụm 4 cần lưu ý và chuẩn bị thật kỹ các nội dung diễn tập của đơn vị mình để cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường năm 2019 của thành phố diễn ra thành công, đạt kết quả cao./.

Một số hình ảnh diễn tập

 

                                                                          Thu Phương