Hội thảo khoa học “70 năm Bác Hồ viết tác phẩm dân vận – Ý nghĩa lý luận và thực tiễn”

  05:58 !! 17/05/2019

Sáng ngày 16/5, Ban dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức hội thảo khoa học “70 năm Bác Hồ viết tác phẩm dân vận ( 1949 – 2019) – ý nghĩa lý luận và thực tiễn”. Dự hội thảo có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Lam, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.  

Phát biểu đề dẫn hội thảo khoa học, đại diện lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh nhấn mạnh: Bằng trí tuệ thiên tài và nhãn quan chính trị sắc bén, trong những năm gian khó khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn chuyển từ cầm cự sang những chiến dịch phản công lớn, ngày 15/10/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài “Dân vận” với bút danh “X.Y.Z” đăng trên báo Sự thật. Tác phẩm đã thể hiện sinh động tư tưởng của Người về công tác dân vận, khẳng định vai trò, vị trí to lớn của công tác dân vận đối với sự nghiệp cách mạng. Nhìn lại chặng đường 70 năm qua, tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị về lý luận và thực tiễn, trở thành “cương lĩnh dân vận” của Đảng, là “cẩm nang” chỉ dẫn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác dân vận.

Đại diện lãnh đạo Trường chính trị tỉnh phát biểu đề dẫn hội thảo khoa học

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng đoàn ĐBQH tỉnh khẳng định: Trong những năm qua, Tỉnh ủy Thanh Hóa và các cấp ủy Đảng trong tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác dân vận; tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Hoạt động của hệ thống dân vận có sự đổi mới theo hướng gần dân, sát cơ sở, đóng vai trò “ cầu nối” củng cố, xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, nhà nước và nhân dân. Những thành tựu về kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong thời gian qua  là công sức, nỗ lực chung của toàn Đảng bộ tỉnh, của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, trong đó có vai trò hết sức to lớn của nhiều thế hệ cán bộ làm công tác dân vận. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác dân vận, đồng thời cho biết trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, tỉnh xác định cần phải tăng cường hơn nữa công tác dân vận, thực hiện có hiệu quả công tác vận động quần chúng, công tác dân tộc và tôn giáo; xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân. Do vậy, để làm tốt công tác dân vận, phải xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính tri, trước hết là của cấp ủy,chính quyền, đội ngũ cán bộ chủ chốt phải nắm vững chủ trương, đường lối, quan điểm, phải tận tâm, tận lực, tận tình, tận tụy với nhân dân, phải gương mẫu đi đầu, vận động là hành động, vận động phải có mục tiêu, có niềm tin thắng lợi.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao việc Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức hội thảo “ 70 năm Bác Hồ viết tác phẩm Dân vận – ý nghĩa lý luận và thực tiễn” trong bối cảnh Đảng và Nhà nước ta đang tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tỉnh Thanh Hóa đang tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả toàn diện công tác dân vận. Đồng thời đề nghị các đại biểu, các nhà khoa học, các cán bộ đang trực tiếp làm công tác dân vận cùng nhau phân tích, đánh giá sâu sắc, đầy đủ, toàn diện hơn về những giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Dân vận”; cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác vận động quần chúng ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở phân tích, đánh giá về tình hình mới hiện nay, cần vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận như thế nào để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Tại hội thảo, các đại biểu, các nhà khoa học đã tham luận tập trung về các nội dung như: Công tác dân vận và những vấn đề đang đặt ra ở nước ta hiện nay; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo về công tác dân vận ở Thanh Hóa hiện nay; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng, phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế; một số kinh nghiệm trong xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu theo tư tưởng Hồ Chí Minh; đổi mới công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Nguồn TTV