Hội phụ nữ phường An Hưng trao 500 thùng rác hợp vệ sinh cho hội viên

  11:56 !! 07/04/2020

Thời gian qua, Hội Phụ nữ phường An Hưng đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình để phát huy vai trò của hội viên phụ nữ cùng chung tay bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp.  

Nhận thấy nguy cơ gây ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt, túi ni lông sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày tăng cao, ngay từ đầu năm 2020, Hội Phụ nữ phường An Hưng đã kêu gọi, vận động hội viên trên địa bàn thực hiện xã hội hóa mua thùng đựng rác có nắp đậy, hợp vệ sinh chung tay bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh được 100% chị em hội viên phụ nữ tích cực tham gia hưởng ứng phong trào.

Hội viên phụ nữ phường An Hưng nhận thừng rác hợp vệ sinh

Theo đó, ngay sau khi phát động, đợt 1 đã có 500 gia đình hội viên ở 12 chi hội đăng ký mua 500 thùng rác có nắp đậy, đảm bảo vệ sinh, phòng chống dịch. Mỗi thùng rác hợp vệ sinh có giá thành 130 nghìn đồng, trong đó Hội phụ nữ phường hỗ trợ 30 nghìn đồng, còn lại gia đình hội viên đóng góp. Để phòng chống dịch bệnh Covid 19, hội phụ nữ phường An Hưng không tổ chức phát tập trung mà chuyển về nhà văn hóa các phố và  thông báo cho từng gia đình hội viên đến lấy. Hội phấn đấu trong năm 2020, sẽ cấp phát trên 1000 thùng rác có nắp đậy, hợp vệ sinh, đảm bảo phòng chống dịch bệnh cho gia đình các hội viên. Đây cũng là hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ phường An Hưng lần thứ 29 nhiệm kỳ 2020-2025.

Vận chuyển thừng rác hợp vệ sinh, có nắp đậy đến nhà văn hóa để phát cho hội viên

Trong thời gian tới, hội phụ nữ phường An Hưng sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình hay trong công tác bảo vệ môi trường, phù hợp với từng địa bàn dân cư, đồng thời triển khai có hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa, đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan của dịch bệnh Covid-19./

Lê Thảo