Hội nghị trực tuyến bàn về giải pháp tăng cường công tác thu ngân sách Nhà nước năm 2019

  11:00 !! 12/04/2019

Sáng ngày 12/4/2019, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến bàn về giải pháp tăng cường công tác thu ngân sách Nhà nước năm 2019 do các đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Lê Thị Thìn – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Dự tại điểm cầu thành phố có đồng chí Lê Anh Xuân – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố; Trưởng các phòng, ban, ngành và Chủ tịch UBND các phường xã.

Toàn cảnh trực tuyến điểm cầu TP Thanh Hóa

Hội nghị đã được nghe báo cáo về tình hình thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019; Giải pháp tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2019. Năm 2019, tỉnh Thanh Hóa được giao thực hiện tổng thu ngân sách Nhà nước  trên địa bàn trên 26.000 tỷ đồng, trong đó, ngành thuế được giao dự toán thu hơn 15.500 tỷ đồng. Ngay từ những ngày đầu năm 2019, ngành thuế đã tăng cường đôn đốc người nộp thuế thực hiện kê khai thuế, xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát cơ sở dữ liệu khai thuế… phấn đấu năm 2019, tỷ lệ kê khai thuế đạt 98% trở lên, tỷ lệ kê khai có sai sót dưới 1%. Năm 2019, ngành Thuế Thanh Hóa tập trung triển khai thực hiện một số giải pháp trọng tâm nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý thuế  như:  Rà soát, xác định và đánh giá kịp thời những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách Nhà nước, nhất là nguồn thu mới phát sinh; Xây dựng phần mềm theo dõi tình hình thực hiện thu đến từng đơn vị, doanh nghiệp, hộ cá thể; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế; Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế; Tập trung quản lý chặt chẽ nguồn thu;  Giao trách nhiệm thu nợ cụ thể đến từng bộ phận, cá nhân; Rà soát, phân loại nợ để trình cấp có thẩm quyền xử lý nợ theo quy định; Tăng cường công tác kiểm tra công vụ, công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nhiệm vụ chuyên sâu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Việc ngành thuế thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thu sẽ góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ở với mức cao nhất, góp phần vào thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và cả nước.

Đại biểu tại các điểm cầu đã tập trung thảo luận các giải pháp tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2019. Các đơn vị đã nêu lên những kiến nghị, khó khăn, vướng mắc đang gặp phải trên địa bàn để từ đó tìm ra giải pháp khắc phục thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Anh Xuân, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa phát biểu tại điểm cầu TP Thanh Hóa

Phát biểu tại điểm cầu thành phố Thanh Hoá, đồng chí Lê Anh Xuân, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố đã báo cáo kết quả thực hiện công tác thu ngân sách trên địa bàn thành phố trong năm 2018 và quý 1 năm 2019. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, thành phố đã thực hiện một số giải pháp như:  thu ngân sách từ nguồn sử dụng đất, đôn đốc thực hiện các khoản thu nợ, đấu giá đất, rà soát các hộ kinh doanh cá thể để kịp thời có biện pháp điều chỉnh, rà soát chống thất thu thuế từ nhà ở riêng lẻ, tập trung chỉ đạo, truy thu tất cả các hộ được phép kinh doanh… Đồng chí kiến nghị với UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc công chứng thu thuế trước bạ nhà đất; Khó khăn trong thu thuế xây dựng nhà ở; Tình trạng hộ kinh doanh cá thể nợ thuế nhiều và có chiều hướng gia tăng; Các cấp, các ngành cần có sự phối hợp chặt chẽ, có quy trình bài bản khi tiến hành cưỡng chế đối với các hộ kinh doanh cá thể…

Kim Dung