Hội nghị tập huấn diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường năm 2019

  22:32 !! 24/06/2019

Ngày 24/6/2019, tại hội trường Ban Chỉ huy quân sự TP Thanh Hóa, Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường năm 2019 của thành phố đã tổ chức hội nghị tập huấn diễn tập chiến đấu phòng thủ cho các xã, phường thuộc cụm 4 là Đông Hưng, An Hoạch, Đông Tân, Tân Sơn, Phú Sơn, Đông Lĩnh.

 Đồng chí Lê Doãn Thành – Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Thanh Hóa, Phó trưởng Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường năm 2019 của thành phố phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Trong thời gian 1 ngày, các thành phần gồm tổ đạo diễn, khung diễn tập vận hành cơ chế của 6 xã, phường thuộc cụm 4 gồm: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch MTTQ, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự, Trưởng công an đã được các giảng viên truyền đạt, tập huấn một số nội dung về quy định hệ thống văn kiện, kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường năm 2019; Hành động của Ban Chỉ huy quân sự xã, phường nhận lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; Hội nghị UBND xã, phường giao nhiệm vụ, hiệp đồng, bảo đảm chiến đấu phòng thủ; Hành động của Chủ tịch UBND xã, phường giao nhiệm vụ, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, phường hiệp đồng chiến đấu phòng thủ, Chủ tịch chỉ thị bảo đảm; Kỳ họp bất thường của HĐND xã, phường ra Quyết nghị chủ trương, biện pháp chuyển hoạt động xã, phường vào tình trạng chiến tranh, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, thông qua kế hoạch phòng không nhân dân; Hội nghị Đảng ủy xã, phường ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển xã, phường vào tình trạng khẩn cấp về Quốc phòng, An ninh, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; thông qua kế hoạch đánh chiếm mục tiêu; Hội nghị Đảng ủy thông qua kế hoạch chiến đấu phòng thủ, ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ chiến đấu phòng thủ; Quy định hệ thống văn kiện của Ban công an các xã, phường; Hành động của Ban công an xã, phường xử trí tình huống A2; Bồi dưỡng, tập huấn nội dung, phương pháp đạo diễn cho Tổ đạo diễn.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Thông qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng cho cán bộ khung tập nắm vững lý luận, nguyên tắc, vận dụng linh hoạt, sáng tạo, đồng thời nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng trong diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường năm 2019./.

                                                                        Thu Phương