Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ (2015-2020) – (2020-2025)

  15:22 !! 14/03/2019

Sáng ngày14/03/2019, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Tư Khánh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Lê Anh Xuân – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể, các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc; Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND các phường, xã.

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Tư Khánh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, khẳng định việc thực hiện triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhằm rà soát, bổ sung những cán bộ có triển vọng đưa vào quy hoạch, đây là tiền đề, bước triển khai quan trọng trong việc xây dựng phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, bầu cử đại biểu HĐND các cấp, lãnh đạo HĐND, lãnh đạo UBND các cấp nhiệm kỷ 2021-2026, đảm bảo tính ổn định, kế thừa và phát triển, từng bước chuẩn hóa cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh cơ cấu cán bộ hợp lý phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan đơn vị, đồng chí Phó Bí thư yêu cầu các đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu xem xét lựa trọn nhân sự giới thiệu vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt, phải thực sự tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức, uy tín, năng lực thực tiễn.

Việc quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý, nhằm phát hiện nguồn nhân sự mới có đức, có tài có triển vọng về khả năng lãnh đạo quản lý, từ đó có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng để đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của thành phố. Đây là công việc rất quan trọng và phát huy dân chủ trong công tác cán bộ vừa đề cao trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo thành phố trong việc phát hiện nguồn nhân sự mới để đưa vào quy hoạch.

Tại hội nghị các đại biểu đã được Ban tổ chức Thành ủy, thông qua kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2015-2020; 2020-2025, hướng dẫn các bước cũng như quy trình rà soát, theo đó các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc, các phòng ban, MTTQ và các đoàn thể xây dựng kế hoạch của đơn vị mình và tổ chức thực hiện hoàn thành, báo cáo Ban thường vụ Thành ủy trước ngày 20/4/2019, cấp thành phố hoàn thành trước tháng 5 năm 2019./

Lê Thảo