Hội nghị họp Ban cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn 5, xã Thiệu Vân.

  17:22 !! 11/12/2019

Chiều ngày 10/12/2019, tại phòng họp giao ban UBND thành phố đã diễn ra hội nghị họp Ban cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn 5, xã Thiệu Vân. Đồng chí Lê Văn Tú – Ủy viên BTV Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP Thanh Hóa chủ trì hội nghị.

Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn 5, xã Thiệu Vân ảnh hưởng đến 28 hộ dân, trongđó có 27 hộ dân đã thống nhất chủ trương và nhận tiền đền bù để giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên chỉ còn gia đình ông, bà là Nguyễn Văn Lợi và Lê Thị Lợi hiện đang sử dụng 2.628m2 đất nông nghiệp  tại thửa số 411,511 và 1168, tờ bản đồ số 10, xứ đồng Dọc ta và cồn Gạo nằm trong mặt bằng quy hoạch của dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn 5, xã Thiệu Vân là không đồng ý với mức tiền đền bù theo quy định và không chịu di dời để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công dự án. Xã đã phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố nhiều lần đến gia đình để tuyên truyền, vận động gia đình nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng nhưng vợ chồng ông Lợi vẫn nhất quyết không đồng ý. Ngày 16/8/2019, Chủ tịch UBND thành phố đã ra Quyết định số 7403/QĐ – UBND về việc thành lập Ban thực hiện Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn 5, xã Thiệu Vân. Ban gồm 14 đồng chí và đồng chí Lê Văn Tú – Phó Chủ tịch UBND thành phố làm trưởng ban. Đến ngày 04/12/2019, Chủ tịch UBND thành phố tiếp tục ra quyết định số 10910/QĐ – UBND về việc phê duyệt phương án và điều động lực lượng, phương tiện tham gia thực hiện Quyết định cưỡng chế thu hồi đất, thời gian cưỡng chế xong trước ngày 15/12/2019. Thực hiện quyết định trên, Ban cưỡng chế đã tiến hành họp để bàn phương án thực hiện cưỡng chế đối với gia đình ông bà Lợi ở thôn 5, xã Thiệu Vân.

Tại hội nghị, các đồng chí trong ban đã có một số ý kiến về  việc đảm bảo an ninh trật tự, thủ tục hồ sơ, lực lượng đảm bảo tham gia cưỡng chế.

Đồng chí Lê Văn Tú – Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Tú – Phó Chủ tịch UBND thành phố đã đề nghị các đồng chí trong Ban cưỡng chế trên cơ sở, nhiệm vụ được giao cần chủ động, trách nhiệm thực hiện công việc. Riêng đối với xã Thiệu Vân, đồng chí Chủ tịch xã cần chủ động đấu mối với đơn vị thực hiện rà phá bom mìn tại khu vực thực hiện cưỡng chế. Sau 2 ngày nữa thông báo đến gia đình ông Lợi về việc thực hiện cưỡng chế đối với gia đình. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho lực lượng tham gia cưỡng chế của xã, đồng thời trực tiếp điều hành việc cưỡng chế. Các đơn vị có liên quan cần tham gia phối hợp chặt chẽ với xã Thiệu Vân trong quá trình thực hiện cưỡng chế, không chủ quan mà nên dự tính trước tình hình để xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra. Việc cưỡng chế sẽ được thực hiện vào lúc 8h thứ Sáu, ngày 13/12/2019. Từ nay đến khi thực hiện cưỡng chế, xã tiếp tục công tác tuyên truyền, vận động gia đình ông Lợi nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công./.

                                                            Thu Phương