Hội nghị hiệp đồng huấn luyện quân nhân dự bị 2019

  14:26 !! 18/03/2019

Sáng ngày 18/3/2019, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị Hiệp đồng huấn luyện quân nhân dự bị 2019. Thượng tá Trần Văn Hòa – Ủy viên BTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TP Thanh Hóa chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2018, Ban chỉ huy Quân sự thành phố đã tích cực chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu cho UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ huấn luyện quân nhân dự bị (QNDB) đúng theo pháp lệnh dự bị động viên và hướng dẫn của cấp trên, đồng thời chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự các phường, xã, cơ quan, tổ chức làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm cho quân nhân dự bị. Ban chỉ huy Quân sự thành phố còn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nhận nguồn tổ chức phúc tra, rà soát đến từng quân nhân dự bị, bổ sung kịp thời những QNDB không đảm bảo tiêu chuẩn. Ngoài ra, Ban chỉ huy Quân sự thành phố còn tham mưu cho UBND thành phố thông báo chỉ tiêu huấn luyện đến từng phường, xã, cơ quan, đơn vị, chỉ đạo Ban chỉ huy Quân sự các đơn vị dân quân tự vệ tổ chức phát lệnh đến từng QNDB tập trung huấn luyện đúng quy trình, bảo đảm thời gian; tổ chức giao nhận QNDB giữa địa phương và các đơn vị khoa học, đúng đối tượng, đủ chỉ tiêu được giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối; phối hợp với các đơn vị nhận nguồn làm tốt công tác chính trị tư tưởng để nâng cao nhận thức trách nhiệm cho QNDB trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện ở đơn vị; bảo đảm đầy đủ chế độ chính sách  cho QNDB tham gia huấn luyện. Các đơn vị nhận nguồn đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy Quân sự thành phố và Ban Chỉ huy quân sự các đơn vị dân quân tự vệ trong công tác hiệp đồng, phúc tra nắm nguồn, bổ sung kịp thời trước khi vào huấn luyện.

Hội nghị cũng đã thảo luận làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện, đồng thời đưa ra một số giải pháp để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện năm 2019 đạt hiệu quả cao hơn.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tá Trần Văn Hòa – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự thành phố Thanh Hóa đề nghị bộ phận Động viên tham mưu cho Chỉ huy xây dựng kế hoạch phúc tra, kế hoạch huấn luyện quân nhân dự bị năm 2019, triển khai đến Ban chỉ huy Quân sự các phường, xã, cơ quan, phối hợp với các đơn vị nhận nguồn tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch, tổ chức phúc tra QNDB, thay thế, bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đúng quy định, nâng cao chất lượng đơn vị dự bị động viên (DBĐV), nhất là quân sự chuyên nghiệp. Đối với Ban chỉ huy Quân sự các phường, xã cần rà soát quân nhân dự bị hiện có và biên chế vào các đơn vị DBĐV của địa phương mình, tổ chức phúc tra QNDB biên chế vào các đơn vị DBĐV theo kế hoạch của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, những quân nhân dự bị không đảm bảo tiêu chuẩn động viên kịp thời bổ sung, thay thế, động viên huấn luyện đạt 100%, phối hợp làm tốt công tác quản lý QNDB trong thời gian huấn luyện. Đồng chí mong muốn các đơn vị nhận nguồn cần phối hợp chặt chẽ, hiệp đồng tổ chức thực hiện tốt kế hoạch phúc tra, huấn luyện, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương trong công tác bàn giao QNDB trước khi huấn luyện, cùng với Ban chỉ huy Quân sự thành phố chủ động giải quyết những vướng mắc nảy sinh trong quá trình tổ chức huấn luyện, kết thúc huấn luyện tổ chức rút kinh nghiệm để địa phương khắc phục những tồn tại, yếu kém.

Tại hội nghị, Đại diện Ban chỉ huy Quân sự TPTH, các đơn vị kho 661, Cục xăng dầu, Tổng Cục Hậu cần và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức ký kết biên bản hiệp đồng quân nhân dự bị năm 2019./.

                                                                       Thu Phương