Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm 2020

  09:45 !! 18/07/2020

Chiều ngày 17/07/2020, tại hội trường Ban chỉ huy quân sự thành phố, Thường trực Thành ủy thành phố Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở (XDCS) và thực hiện quy chế dân chủ(QCDC) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Đồng chí Trịnh Thị Hoa – Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch MTTQ thành phố, Phó Trưởng Ban Thường trực  Ban chỉ đạo XDCS và thực hiện QCDC thành phố chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

6 tháng đầu năm 2020, cùng với việc quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các cấp ủy đảng từ thành phố đến cơ sở đã bám sát và thực hiện nghiêm túc các văn bản về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Thường trực và các ban của Hội đồng nhân dân thành phố đã tập trung đôn đốc việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố, tổ chức 02 kỳ họp HĐND thành phố bất thường để kiện toàn chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021; tổ chức kỳ tiếp xúc cử tri của đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII tại thôn Kiều Tiến xã Hoằng Đại; thành lập Tổ công tác tiếp công dân, Tổ công tác kiểm tra việc tiếp công dân, xử lí đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tổ chức tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất, xây dựng phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ủy ban nhân dân thành phố đã tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ; của Tỉnh ủy, Thành ủy; HĐND tỉnh, HĐND thành phố về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội năm 2020; triển khai quyết liệt các biện pháp chủ động, tích cực phòng, chống các loại dịch bệnh, tăng cường quản lý , kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ  cán bộ công chức, viên chức trong thực hiện dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tiếp tục vận động nhân dân phát huy nội lực xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu dân sinh ở thôn, phố, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Thành phố cũng đã tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 36/2005/CT – TTg, ngày 17/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về: “Tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng , an ninh trong tình hình mới”, đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tổ chức kiểm điểm, đánh giá, phân loại các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, tập thể Ban Thường vụ và cá nhân cán bộ lãnh đạo đại diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý năm 2019… Ủy ban kiểm tra Thành ủy đã tập trung kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 -2025, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, việc thực hiện quy chế dân chủ và xây dựng cơ sở.

Thượng tá Trần Trọng Hùng – UVBTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự thành phố tham gia ý kiến tại hội nghị 

Tại hội nghị các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, trong đó tập trung vào việc đã làm được và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng thời đưa ra giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chỉ đạo: Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ thành phố cần tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Trung ương, của tỉnh, thành phố về xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Quan tâm đến công tác phối hợp giữa các cơ quan thành phố với phường, xã và giữa các cơ quan thành phố với nhau trong giải quyết các vấn đề thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tham mưu cho Ban thường vụ thành ủy kiện toàn lại Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ thành phố và cơ sở, xây dựng quy chế hoạt động nhiệm kỳ 2020- 2025, gắn trách nhiệm của từng cá nhân được phân công phụ trách với từng địa phương, đơn vị. Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo thành phố phải bám sát cơ sở, theo dõi và nắm chắc tình hình để kịp thời phát hiện và xử lý, không để xảy ra điểm nóng, nhằm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội thành phố cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đấu tranh với các hoạt động phản động chống phá lại Đảng, các đối tượng lợi dụng vụ việc phức tạp, đơn thư tố cáo để khiếu kiện, gây rối trật tự, nâng cao hơn nữa hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Lãnh đạo, chỉ đạo việc điều chỉnh thực hiện kế hoạch tác chiến phòng thủ của các phòng, ban, ngành thành phố, chuẩn bị cho công tác tuyển quân, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy rừng. Duy trì chế độ giao ban hàng quý, 6 tháng, 1 năm để nắm chắc tình hình thực hiện ở cơ sở, kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo giải quyết những bức xúc nổi cộm trong nhân dân. Tổ chức tập huấn, bôi dưỡng nghiệp vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo và ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng ở cơ sở, nhằm thực hiện tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ của mình./.

 

Thu Phương