Hội LHPN thành phố sơ kết giữa nhiệm kỳ và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019

  11:55 !! 09/07/2019

Sáng ngày 9/7/2019, Hội LHPN thành phố đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại Hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 và  sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019.

Toàn cảnh Hội nghị

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại Hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ thành phố đạt được những kết quả khả quan, nhiều mô hình hoạt động thiết thực được xây dựng từ các Chi hội, có 7/9 chỉ tiêu của nhiệm kỳ đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tư tưởng và đời sống của cán bộ hội viên ổn định, nhiệt tình tham gia các phong trào, các cuộc vận động, đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ hội viên ngày càng được nâng cao. Công tác phụ nữ và bình đẳng  giới cũng đạt được nhiều kết quả tích cực, vai trò của phụ nữ ngày càng được khẳng định, chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ ngày càng được phát huy.

Bà Đinh Thị Quyên – Chủ tịch Hội LHPN thành phố Thanh Hóa phát biểu tại Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Hội LHPN thành phố đã chỉ đaọ cơ sở hội tổ chức tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện xây dựng gia đình “ No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, nhân rộng mô hình chi hội phụ nữ tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh hỗ trợ phụ nữ nâng cao nhận thức về mọi mặt, Hội LHPN các cấp tích cực thực hiện các mô hình tiết kiệm như: Nuôi lợn nhựa tiết kiệm, tiết kiệm qua tổ, nhóm do phụ nữ quản lý để có nguồn hỗ trợ cho hội viên, phụ nữ nghèo vay vốn. Kết quả 6 tháng đầu năm, đã tiết kiệm được trên 4 tỷ đồng, đến nay tổng số tiền tiết kiệm đạt trên 35 tỷ đồng giúp cho trên 8.500 chị vay số tiền gần 30 tỷ đồng phát triển kinh tế; Vận động xây dựng Quỹ “Mái ấm tình thương” được 160 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 4 mái ấm tình thương cho gia đình phụ nữ nghèo với trị giá 87 triệu đồng. Cũng trong 6 tháng đầu năm, Hội đã thực hiện hợp đồng uỷ thác với Ngân hàng CSXH, tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quỹ  tài chính vi mô, quỹ hội được trên 260 tỷ đồng giúp cho trên 10.000 hội viên vay.

Nhân dịp này, Hội LHPN thành phố đã biểu dương khen thưởng cán bộ cơ sở giỏi giữa nhiệm kỳ, trao giấy chứng nhận cho 2 Chi hội đạt 11 tiêu chí đề ra trong 2 mô hình mẫu./.

                                                         Trần Ngọc