Hoằng Quang đổi thay sau một nhiệm kỳ

  10:47 !! 12/05/2020

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hoằng Quang đã nỗ lực vượt khó để gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, tạo nên bức tranh về một vùng quê đang trên đà đổi mới, qua đó thể hiện vai trò lãnh đạo trên mọi lĩnh vực của Đảng bộ xã.

Diện mạo xã Hoằng Quang đổi thay từ khi có cầu Nguyệt Viên nối đôi bờ Sông Mã

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ xã Hoằng Quang đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội với những kết quả đáng ghi nhận: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016-2020 ước đạt 8,3%, tăng 2,2% so với giai đoạn 2011-2015 và đạt 77,5% so với mục tiêu Đại hội. Tổng giá trị sản xuất năm 2019 đạt 155 tỷ đồng, năm 2020 ước đạt 171 tỷ đồng, tăng 56 tỷ đồng so với năm 2015. Cơ cấu các ngành kinh tế thay đổi đúng hướng, ngành công nghiệp – xây dựng đạt 52%, giảm 2,0% so với mục tiêu Đại hội, giảm 2% so với năm 2015; Nông- thủy sản đạt 25,2%, giảm 3,7% so với mục tiêu Đại hội; Dịch vụ – thương mại đạt 22,8%, tăng 5,7% so với mục tiêu Đại hội. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 41,2 triệu đồng/người, năm 2020 ước đạt 46 triệu đồng/người, tăng 22,3 triệu đồng so với năm 2015 và tăng 15,7 triệu đồng  so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Năm 2020 trên địa bàn xã có 38 doanh nghiệp và 540 hộ tham gia kinh doanh buôn bán các mặt hàng đem lại hiệu quả thu nhập cao. UBND xã xây dựng thực hiện Đề án dồn điền đổi thửa với mô hình “Dồn đổi ruộng không đổi sổ” với cánh đồng mẫu lớn, đưa cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất, giúp các hộ nông dân giải tỏa khó khăn. Kết quả bước đầu đã chuyển đổi được 30 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang mô hình cá – lúa kết hợp và trồng cây ăn quả như: dừa xiêm, bưởi, ổi… các mô hình đang hoạt động có hiệu quả và bước đầu đem lại nguồn thu nhập cho địa phương. Nhờ vậy, sản xuất nông nghiệp vẫn giữ ổn định. Sản lượng lương thực bình quân năm 2020 ước đạt trên 3 500 tấn, năng suất lúa bình quân đạt 57,8 tạ/ha/năm, thu nhập bình quân trên 01 ha canh tác đạt 70 triệu đồng/ha/năm.

Nhiều ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát, đời sống người dân được nâng cao

Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phát triển. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn được thực hiện thường xuyên gắn với việc thực hiện tốt các quy ước, hương ước địa phương. Hiện toàn xã có 90% hộ gia đình đạt gia đình văn hoá; trung bình hằng năm có 80% khu dân cư đạt khu dân cư văn hoá. Chất lượng giáo dục đại trà được duy trì và phát triển, chất lượng giáo dục mũi nhọn không ngừng được nâng lên. Công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm được quan tâm. Công tác y tế, an sinh xã hội, chăm sóc người có công được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong xã thực hiện thường xuyên.

Công tác giáo dục đào tạo luôn là nhiệm vụ hàng đầu

Để đạt được những kết quả nêu trên, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, nghiên cứu kỹ đặc điểm tình hình địa phương để đề ra các chủ trương, cụ thể hóa bằng các nghị quyết chuyên đề, các kế hoạch thực hiện với những mục tiêu, biện pháp, giải pháp thực hiện với lộ trình cụ thể. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã đã lãnh đạo thực hiện tốt chủ trương sắp xếp, sáp nhập khu dân cư, kết quả đã giảm từ 10 thôn xuống chỉ còn 7 thôn. Đồng thời chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng tạo ra giá trị hàng hóa cao trên quy mô lớn.

Một trong những giải pháp quan trọng là Đảng bộ đã chú trọng thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, không ngừng đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng và củng cố chính quyền cơ sở… Đảng ủy xã đã phân công từng cấp uỷ viên phụ trách các chi bộ; phân công cán bộ phụ trách các khu dân cư, bám sát các chi bộ, chỉ đạo phát triển kinh tế – xã hội và các mặt hoạt động khác để chi bộ thực sự là hạt nhân lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã đã kết nạp được 16 đảng viên mới đạt 64% so với Nghị quyết Đại hội đề ra; chuyển Đảng chính thức cho 21 đồng chí, chuyển sinh hoạt Đảng cho 20 đồng chí , tiếp nhận 48  đồng chí về sinh hoạt. Tổ chức trao tặng Huy Hiệu Đảng cho 86 đồng chí, nâng tổng số đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng lên 120/ 239 đồng chí. Cũng trong nhiệm kỳ, MTTQ xã vận động các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia ủng hộ quỹ “vì người nghèo” được 127 triệu đồng; với sự hỗ trợ của MTTQ thành phố, các nhà hảo tâm xây dựng 06 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 02 nhà với tổng số tiền  trên 200 triệu đồng.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã Hoằng Quang  tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khai thác và phát huy tối đa những lợi thế của địa phương, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng trong sản xuất nông nghiệp tạo ra một số vùng sản xuất hàng hóa có giá trị thu nhập cao; mở rộng phát triển ngành nghề hoạt động dịch vụ, thương mại, ưu tiên phát triển kinh tế hộ gia đình; Quan tâm đến việc nâng cao đời sống vật chất cho nhân dân, đồng thời coi trọng việc xây dựng đời sống văn hoá, khu dân cư văn hoá, chăm lo đến việc bồi dưỡng con người. Đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc. Củng cố và xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.

Những thành tựu đạt được qua một nhiệm kỳ có nhiều đổi mới với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của toàn Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân là nền tảng vững chắc để Đảng bộ xã Hoằng Quang vững tin bước vào một nhiệm kỳ mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn 2020 – 2025 đạt kết quả cao. Tin tưởng rằng, với một diện mạo mới, Đảng bộ và nhân dân xã Hoằng Quang sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, không ngừng xây dựng quê hương ngày càng giàu, đẹp, văn minh.

Kim Dung