Hoằng Đại phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào tháng 6/2019

  15:22 !! 09/06/2019

Chiều ngày 9/6/2019, đồng chí Lê Anh Xuân – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố đã có buổi làm việc với Đảng ủy, UBND xã Hoằng Đại về tiến độ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. 

Theo quyết định số 25/2018/QD-UBND ngày 10/8/2019 của UBND tỉnh, xây dựng nông thôn mới nâng cao gồm 15 tiêu chí: Giao thông, thuỷ lợi, cơ sở vật chất văn hoá, nhà ở dân cư, thu nhập bình quân đầu người, thực hiện giảm nghèo bền vững, tổ chức sản xuất, vườn hộ, giáo dục đào tạo, y tế, văn hoá, an ninh trật tự, hành chính công.

Toàn cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo rà soát các tiêu chí nông thôn mới nâng cao xã Hoằng Đại, hệ thống đường giao thông đã được bê tông hóa, các công trình phòng chống thiên tai đều đảm bảo, cơ sở vật chất văn hóa đặt 80%, tỷ lệ nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ xây dựng, thu nhập bình quân đâu người 38,9 triệu đồng/ người/năm, tỷ lệ hộ nghèo 1,39%,  Theo thống kê, xã có 410 hộ có diện tích vườn, trong đó có 228 vườn chưa áp dụng hệ thống tưới tiêu khoa học, giáo dục đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS mức độ 3, tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 70%, các thôn đều đạt danh hiệu văn hóa, một số khu vực xử lý rác thải chưa đảm bảo vệ sinh môi trường. Hiện xã còn 3 tiêu chí chưa đạt đó là: tiêu chí số 5 về thu nhập bình quân đầu người, tiêu chí số 9 về vườn hộ, tiêu chí 13 về môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Anh Xuân – Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch UBND thành phố đánh giá công tác thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao còn chậm tiến độ, các phòng, ban thành phố và UBND xã chưa có sự phối hợp chặt chẽ, đồng chí đề nghị xã Hoằng Đại sau khi kết thúc dịch tả lợn châu Phí, chậm nhất là sau 2 tháng phải đạt chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Đảng ủy, UBND xã Hoằng Đại cn xác định mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quyết định 25 của UBND tỉnh là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt và hoàn thành trước tháng 6/2019, UBND xã cần quan tâm đến công tác lãnh, chỉ đạo điều hành, giao ban đánh giá và kiểm tra hàng tháng, hàng quý; xem công tác tuyên truyền là nhiệm vụ chính để người dân hiểu biết và thực hiện tốtcác tiêu chí, phấn đấu trở thành đơn vị dẫn đầu thành phố về vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng mô hình vườn hộ và lao động sản xuất. UBND xã phối hợp với các phòng, ban rà soát cụ thể mức độ thực hiện các tiêu chí, đề xuất hỗ trợ với từng nhóm tiêu chí, từ đó có giải pháp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao. 

Kim Dung