Hoằng Đại – Dấu ấn một nhiệm kỳ

  10:32 !! 15/05/2020

Với tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hoằng Đại đã phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2015 – 2020, ghi nhiều dấu ấn trong phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

Công sở xã Hoằng Đại trang trí cờ hoa, chuẩn bị cho Đại hội

Trong 5 năm qua, Đảng bộ xã Hoằng Đại đã phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân, cụ thể hóa Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 – 2020 thành chương trình hành động, kế hoạch, đề ra chủ trương, giải pháp phù hợp với thực tế của địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã.

Quang cảnh xã Hoằng Đại nhìn từ trên cao

Xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm, Đảng ủy xã Hoằng Đại chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế – xã hội phù hợp. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016 – 2020 ước đạt 12,9%, tăng 2,4 % so với nhiệm kỳ trước, vượt 1,3% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội; trong đó: nông nghiệp, thủy sản tăng 2,4%; tiểu thủ công nghiệp và xây dựng tăng 14,9%; thương mại, dịch vụ, vận tải tăng 19,7%. Cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm từ 25,2% năm 2015 xuống còn 20,2% năm 2020; ngành tiểu thủ công nghiệp và xây dựng từ 48% năm 2015 xuống còn 43,4% năm 2020; thương mại, dịch vụ, vận tải từ 26,8% năm 2015 tăng lên 36,3% năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 44,5 triệu đồng, tăng 10,7 triệu đồng so với  năm 2015, vượt 1,4 lần so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Trong 5 năm, UBND xã đã vận động nhân dân đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà ở dân cư, các trang thiết bị phục vụ đời sống, sinh hoạt, với số tiền trên 120 tỷ đồng. Vận động nhân dân đầu tư chỉnh trang đường giao thông nông thôn và rãnh thoát nước ở khu dân cư theo phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm với số tiền hơn 2,1 tỷ đồng; trong đó nhân dân đóng góp 1,3 tỷ đồng. Thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã đã thực hiện được 12/15 tiêu chí. Nhờ đó, hạ tầng cơ sở điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa được xây dựng khang trang, sạch đẹp; các tuyến đường trục xã, đường liên thôn được bê tông hóa. Lĩnh vực giáo dục, văn hóa – xã hội trong nhiệm kỳ qua cũng đạt được những dấu ấn đáng ghi nhận. Cơ sở vật chất các nhà trường được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, chất lượng giảng dạy và học tập được nâng lên. Đến nay, xã đã được công nhận đạt “chuẩn văn hóa nông thôn mới”, 6/6 thôn được công nhận thôn văn hóa, 3 trường học và 2 cơ quan được công nhận cơ quan văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt trên 87%. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2020 ước đạt 93%, tăng 15% so với năm 2015. Cùng với đó, công tác phối hợp đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho người lao động, gắn với công tác giảm nghèo luôn được quan tâm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng theo từng năm, năm 2020 đạt 84%, tăng 16% so với năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm 0,59%, năm 2019 còn 0,77%, giảm 2,78% so với năm 2015, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đến nay có 2/6 thôn không còn hộ nghèo.

Xã chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao

Các tuyến đường được đầu tư nâng cấp

Xác định xây dựng Đảng là khâu then chốt, Đảng bộ xã luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức. Đảng ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã đã kết nạp được 13 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên lên 204 đảng viên sinh hoạt tại 9 chi bộ (6 chi bộ thôn và 3 chi bộ trường học), hằng năm có từ 80 – 90% số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ liên tục được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2019 Đảng bộ được BTV Thành ủy khen thưởng về thành tích “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Xã Hoằng Đại vinh dự đón nhận Chuẩn nông thôn mới năm 2019

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là nền tảng vững chắc, là động lực, đòn bẩy để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã bước vào nhiệm kỳ mới 2020 – 2025 với quyết tâm xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh – quốc phòng; xây dựng địa phương trở thành xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Kim Dung