Hoàn thành công tác trưng bày triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”

  17:25 !! 04/05/2019

Triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay” có sự tham gia của 27 huyện thị, xã, thành phố, các đơn vị Bảo tàng, Thư viện tỉnh Thanh Hóa, Hội Cổ vật và di sản Thanh Hóa, một số nhà nghiên cứu văn hóa trong tỉnh. Đến chiều ngày 2-5, tại Trung tâm Truyền hình – Triển lãm – Hội chợ – Quảng cáo tỉnh Thanh Hóa, tất cả các đơn vị tham gia triển lãm cơ bản hoàn thành công tác trang trí, trưng bày, sắp đặt hàng nghìn hình ảnh, hiện vật, tư liệu quý theo đúng vị trí.

Các hiện vật được trưng bày tại triển lãm.

Nguồn Báo Thanh Hóa