Hỗ trợ dạy nghề cho người khuyết tật

  11:30 !! 03/12/2019

Sáng 2/12, Công ty Cổ phần hợp tác Thương mại và dạy nghề Bảo Chung  phối hợp với Trung tâm tư vấn, hỗ trợ gia đình và trẻ em nghèo tổ chức Hội thảo “Hỗ trợ dạy nghề – Gắn việc làm và tiêu thụ sản phẩm móc len cho người khuyết tật và lao động nông thôn”.

Toàn cảnh buổi Hội thảo

Công ty Cổ phần hợp tác Thương mại và dạy nghề Bảo Chung phối hợp với Trung tâm tư vấn, hỗ trợ gia đình và trẻ em nghèo (CCSPFC) triển khai chương trình Hỗ trợ dạy nghề, gắn việc làm và tiêu thụ sản phẩm móc len cho người khuyết tật và lao động nông thôn tại một số tỉnh thành trên cả nước từ năm 2015, năm 2019 chương trình bắt đầu được triển khai tại Thanh Hóa. Ngành nghề chủ yếu tập trung đào tạo là đan móc len thủ công vì đây là ngành nghề phù hợp với sức khỏe, khả năng của người khuyết tật và phù hợp với lao động nông thôn.

Tại Hội thảo, Công ty Cổ phần hợp tác Thương mại và dạy nghề Bảo Chung đã giới thiệu, chia sẻ kết quả dạy nghề và tạo việc làm của công ty; trả lời những thắc mắc của người lao động; các tổ móc len đã chia nhóm thảo luận về những thuận lợi, khó khăn, yêu cầu của người lao động đối với Công ty Bảo Chung…

Kết thúc buổi hội thảo, đại diện Công ty Cổ phần hợp tác Thương mại và dạy nghề Bảo Chung đã trình bày kế hoạch phát triển của công ty trong năm 2020 và định hướng trong tương lai, đồng thời mong muốn nhận được sự quan tâm của chính quyền để Đề án hoạt động có hiệu quả tại Thanh Hóa.

Thanh Xuân