int(10)

Hiệu quả từ hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố Thanh hóa

  09:34 !! 16/08/2019

 

Thực hiện thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”, thời gian qua, Ban Đại diện hội đồng quản trị ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Thanh Hóa đã có nhiều giải pháp tạo nguồn vốn cho các hội viên vay phát triển kinh tế góp phần xóa đói giảm nghèo, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đẩy lùi trình trạng tín dụng đen trên địa bàn.

Xác định tầm quan trọng của tín dụng chính sách xã hội trong việc giảm nghèo bên vững, xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH TP Thanh Hóa đã chỉ đạo NHCSXH, các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác, chính quyền địa phương các phường, xã thực hiện nghiêm túc công tác quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách, áp dụng các giải pháp tích cực, tập trung rà soát, kiện toàn, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn; nâng cao chất lượng hoạt động tại điểm giao dịch các xã, phường,… Tính đến ngày 31/7/2019, Tổng dư nợ của Ngân hàng CSXH tại thành phố Thanh Hóa là hơn 260 tỷ đồng cho gần 11 nghìn khách hàng vay vốn ở 331 tổ tiết kiệm và vay vốn.

Nhân viên Ngân hàng CSXH đang thu hồi nợ

Ngoài việc tranh thủ nguồn vốn từ TW, hàng năm Ban đại diện đã tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố dành nguồn tăng thu tiết kiệm chi để chuyển sang ủy thác qua NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Đến nay, số tiền ủy thác là 4,8 tỷ đồng. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách, nhiều hộ đã sử dụng vốn vay hiệu quả, đúng mục đích như: Phát triển sản xuất, kinh doanh, đầu tư vào giáo dục, mua nhà ở xã hội, giải quyết việc làm… qua đó nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên làm giàu chính đáng.

Thanh Xuân