Hiệu quả từ các mô hình bảo vệ môi trường

  13:01 !! 13/07/2019

Thời gian qua, Hội LHPN thành phố Thanh Hóa đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, xây dựng và thành lập nhiều mô hình bảo vệ môi trường qua đó phát huy vai trò của hội viên phụ nữ trong việc xây dựng thành phố sáng- xanh – sạch – đẹp.

Xuất phát điểm là một xã ven đô, nên đến nay hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn phường Đông Cương vẫn còn chiếm tỷ lệ khá nhiều về cơ cấu kinh tế, kèm theo đó là những hệ lụy về môi trường. Đứng trước thực trạng đó, đầu  năm 2019, Hội liên hiệp phụ nữ phường Đông Cương đã thành lập “Câu lạc bộ phụ nữ  vì sức khỏe và môi trường” gồm 9 thành viên là lực lượng nòng cốt tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân trong phường tham gia bảo vệ môi trường. Vào mỗi thứ 7 hàng tuần, câu lạc bộ vận động nhân dân các khu phố cùng nhau dọn dẹp đường ngõ, thu dọn túi nilon, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, Hội phụ nữ phường Đông Cương còn ra mắt mô hình “Sử dụng làn để đi chợ và nói không với túi ni lông” thu hút 750 hội viên ở 5/10 Chi hội tham gia. Trong thời gian tới, Hội phụ nữ phường Đông Cương tiếp tục nhân rộng mô hình này đến 5 Chi hội còn lại.

Chị em phụ nữ phường Đông Cương sử dụng làn đi chợ

Để bảo vệ môi trường sống, thời gian qua, Hội LHPN thành phố Thanh Hóa đã triển khai và ra mắt được nhiều mô hình phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường như: Mô hình Giảm thiểu túi nilon và thu gom nilon phế liệu, mô hình đường hoa làm đẹp phố, thôn, mô hình thu gom rác thải, mô hình tuyến đường tự quản, mô hình “5 không, 3 sạch”… đã thu hút hàng nghìn lượt hội viên tham gia và đạt kết quả cao, tạo sức lan tỏa rộng khắp trên địa bàn thành phố, qua đó góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường sống xung quanh, vì một môi trường xanh, vì sức khỏe của mỗi người và cộng đồng.

Trong thời gian tới, các cấp hội Phụ nữ thành phố Thanh Hóa sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình hay trong công tác bảo vệ môi trường, phù hợp với từng địa bàn dân cư, đồng thời triển khai có hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa, đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường.

Thanh Xuân