Hiệu quả bước đầu từ đề án bố trí công an chính quy về xã

  19:16 !! 01/06/2020

Thực hiện Quyết định số 4366/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt đề án “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” mới được 2 tháng nhưng bước đầu đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), đem lại sự an tâm cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

Xác định Long Anh là địa bàn rộng, dân số đông, giáp ranh với nhiều xã của huyện Hoằng Hóa và khu công nghiệp Hoàng Long nên khi được điều động về giữ chức Trưởng công an xã, Đại úy Lê Duy Linh đã phát huy được sức trẻ, nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm, tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng nhiều kế hoạch đảm bảo công tác an ninh trật tự. Tăng cường tập trung công tác tuyên truyền giúp nhân dân nâng cao nhận thức pháp luật, tinh thần đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm. Đồng thời, tích cực phối hợp với lực lượng nòng cốt tại cơ sở tổ chức tuần tra, kiểm tra, giải quyết hiệu quả nhiều vụ việc, góp phần đảm bảo tốt ANTT.

Đại úy Lê Duy Linh – Trưởng Công an xã Long Anh cùng lực lượng nòng cốt tại cơ sở tổ chức tuần tra, kiểm tra nhà trọ trên địa bàn.

Thực hiện đề án đưa công an chính quy về xã, khi mới được phân công về các địa bàn, phần lớn công an chính quy đã tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, thường xuyên tổ chức tuần tra địa bàn, phân công cán bộ công an xã luân phiên trực 24/24 giờ tại địa bàn nhằm xử lý kịp thời các vụ việc mất ANTT, không để hình thành điểm nóng. Bên cạnh đó, tăng cường tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, củng cố nâng cao hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ đây, hiệu quả công tác đảm bảo ANTT từng bước được nâng cao.

Lực lượng Công an xã chính quy xã Quảng Cát tăng cường đảm bảo ANTT phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ xã.

Lực lượng Công an chính quy khi được bố trí về xã, bên cạnh những thuận lợi là sự quan tâm, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân thì cũng có không ít những khó khăn bởi đề án hiện mới chỉ điều động, bố trí được 1 chức  danh trưởng công an xã trong bối cảnh khối lượng công việc tại địa bàn các xã lớn, nhận thức của nhân dân không đồng đều. Song, với tinh thần vì nhân dân phục vụ, lực lượng công an xã chính quy đã phát huy tốt tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, tích cực bám địa bàn, bám cơ sở, làm chuyển biến rõ rệt tình hình ANTT ở các địa phương.

Công an chính quy xã Thiệu Dương tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực chợ Giàng.

Những chuyển biến tích cực về ANTT ở địa bàn nông thôn cho thấy việc đưa công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã là chủ trương hết sức cần thiết và đúng đắn nhằm nâng cao toàn diện các mặt công tác, đảm bảo ANTT ở địa bàn cơ sở. Lực lượng công an xã chính quy với bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ nghiệp vụ cơ bản, tận tụy trách nhiệm với công việc đã đáp ứng được những yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, thực sự là chỗ dựa tin cậy cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Tính đến nay, TP.Thanh Hóa đã hoàn thành Đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an. Công an thành phố hiện đã và đang phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương quan tâm hỗ trợ tích cực cả về vật chất và tinh thần. Qua đó, tạo điều kiện để công an xã chính quy có thể yên tâm công tác, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đồng thời, góp phần xây dựng lực lượng công an xã ngày càng vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu đảm bảo ANTT trong điều kiện hiện nay.

Điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an nhằm sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Tại TP.Thanh Hóa, đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã được thực hiện làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1, Giám đốc Công an tỉnh đã điều động 14 cán bộ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh trưởng công an xã tại 14/14 xã. Giai đoạn 2, sẽ điều động bố trí mỗi  xã 2 phó và từ 1 đến 3 cán bộ công an chính quy.

Thu Hiền