Giao ban MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố

  16:10 !! 08/06/2019

Chiều ngày 7/6/2019, đồng chí Lê Anh Xuân – Tỉnh Ủy viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì Hội nghị giao ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố Thanh Hóa 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Toàn cảnh Hội nghị

​6 tháng đầu năm 2019, MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội thành phố cơ bản đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, bám sát sự chỉ đạo của thành phố. Tập trung vào việc thực hiện nghiêm các chỉ thị của Trung ương, tỉnh, thành phố. Đặc biệt tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Ngày vì người nghèo”… Thường xuyên nắm bắt tình hình nhân dân, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Các cuộc vận động, phong trào thi đua gắn với chăm lo bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, hội viên, nhân dân được chỉ đạo thực hiện tốt.  Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư đã phát huy vai trò hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể, giúp MTTQ trở thành cầu nối  kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân đến các cấp Uỷ Đảng, chính quyền để giải quyết, làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở…Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế như: Sự phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị với UB MTTQ thành phố đôi lúc còn chưa chặt chẽ, thiếu cụ thể. Chất lượng cuộc vận động và các phong trào thi đua chưa đồng đều còn một số hạn chế về nội dung, phương thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân.Việc nắm bắt tình hình nhân dân có lúc chưa kịp thời…

​Tại hội nghị, các đại biểu đều nhất trí với dự thảo báo cáo đánh giá, đồng thời trao đổi làm rõ một số nội dung liên quan đến hoạt động của đơn vị và kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác dân vận trong thời gian tới.

​Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Anh Xuân đã ghi nhận, đánh giá cao công tác phối hợp, sự nỗ lực của MTTQ và các đoàn thể thành phố trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế – xã hội. Đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới yêu cầu MTTQ và các đoàn thể thành phố căn cứ vào chức năng nhiệm vụ cần chủ động phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền nhân dân thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, nhất là trong công tác đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng, giải quyết đơn thư khiếu nại, giám sát vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm… Thường xuyên chủ động bám nắm tình hình nhân dân, đoàn viên, hội viên và dự báo đúng tình hình tư tưởng để tuyên truyền cho hiệu quả. Kịp thời báo cáo, tham mưu với Cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết các kiến nghị đề xuất liên quan đến quyền, lợi ích của đoàn viên, hội viên, nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

                                                                                                                                      Thu Hà