Giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp tại thành phố

  23:02 !! 14/06/2019

Sáng ngày 14/6, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế – Ngân sách, HĐND tỉnh do đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách, HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát chuyên đề về việc giải quyết các thủ tục hành chính, trọng tâm là giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp từ đầu năm 2017 đến nay tại thành phố Thanh Hóa.

Về phía thành phố có đồng chí Lê Anh Xuân – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố, các đồng chí trong thường trực HĐND, UBND, lãnh đạo các phòng, ban, ngành có liên quan.

Toàn cảnh buổi giám sát

Thành phố Thanh Hóa hiện đang thực hiện giải quyết 297 thủ tục hành chính cấp thành phố, 176 thủ tục hành chính ở cấp xã. Hàng năm thành phố đã thực hiện rà soát, cắt giảm, sửa đổi, giảm 35,2% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định; thực hiện tiếp nhận văn bản điện tử, thông báo kết quả giải quyết hồ sơ hành chính cho tổ chức, cá nhân qua tin nhắn. Từ năm 2017 đến nay, thành phố Thanh Hóa đã tiếp nhận gần 140 nghìn hồ sơ của công dân, doanh nghiệp. Tỷ lệ hồ sơ trả trước và đúng hạn đạt 98,12%. Từ đầu năm 2019 đến nay thành phố Thanh Hóa không có hồ sơ của doanh nghiệp bị giải quyết trễ hẹn. Hoạt động thanh tra, kiểm tra không quá 1 lần đối với 1 doanh nghiệp trong năm. Tuy nhiên, việc công khai thông tin thủ tục hành chính đến người dân của thành phố Thanh Hóa cũng còn hạn chế. Một bộ phận cán bộ, công chức còn biểu hiện thiếu trách nhiệm trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hồ sơ cho công dân.

Đồng chí Lê Anh Xuân – Chủ tịch UBND thành phố tiếp thu, giải trình

Các ý kiến tại buổi giám sát cũng đã chỉ ra những tồn, tại hạn chế, các giải pháp nâng cao thực hiện các thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố như: Cắt giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người dân; tránh để người dân đi lại nhiều lần trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính. Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Lê Anh Xuân giải trình và tiếp thu triển khai thực hiện trong thời gian tới. Thành phố quyết tâm khắc phục tồn tại, thực hiện hiện tốt cải cách thủ tục hành chính trong thời gian tới.

Ảnh đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu kết luận

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Lại Thế Nguyên nhấn mạnh: thành phố Thanh Hóa là địa bàn có nhiều dự án đầu tư lớn, nhiều doanh nghiệp hoạt động nên việc cải cách thủ tục hành chính có tác động rất lớn đến cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đồng chí đề nghị thành phố Thanh Hóa tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính Phủ, của tỉnh về cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là các thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Chủ động công khai các thủ tục hành chính thông qua cổng thông tin điện tử, các phương tiện thông tin đại chúng để người dân dễ dàng tiếp cận. Tiếp tục rà soát cắt giảm thời gian giải quyết của từng loại thủ tục hành chính. Bồi dưỡng năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trách nhiệm của bộ phận cán bộ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, người dân. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời khắc phục các hạn chế vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính tại các phường, xã, phòng ban chuyên môn./.

Lê Thảo