Đảng bộ phường Quảng Hưng sau một nhiệm kỳ nhìn lại

  10:18 !! 12/05/2020

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Quảng Hưng đã phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất, chủ động khắc phục khó khăn, lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 25, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, tình hình kinh tế  – xã hội của phường Quảng Hưng có bước phát triển rõ rệt. Tốc độ tăng giá trị sản xuất trên địa bàn bình quân hàng năm đạt 18,6%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, ngành công nghiệp – xây dựng 76,4%, dịch vụ thương mại 23,5%, nông nghiệp – thủy sản 0,1%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 77,1 triệu đồng/người/năm, tăng gần gấp 2 lần so với đầu nhiệm kỳ, vượt 40% so với mục tiêu Nghị quyết. Trên địa bàn phường hiện có 328 doanh nghiệp, trong giai đoạn 2016 – 2020, phường có 154 doanh nghiệp thành lập mới, vượt 80 doanh nghiệp so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, vượt 31% so với chỉ tiêu thành phố giao.

Những năm qua, phường đã phối hợp lập và thực hiện 04 mặt bằng quy hoạch khu đô thị, chợ, siêu thị, bãi đỗ xe, cửa hàng xăng dầu, cảng, kho tàng bến bãi với tổng diện tích quy hoạch 9,6 ha; 02 mặt bằng mới lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 với tổng diện tích là 82 ha…Công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch đã làm thay đổi căn bản bộ mặt đô thị, cải tạo và bổ sung, nâng cấp hạ tẩng cơ sở, tác động tích cực đến phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các khu đô thị: MBQH 204, MBQH 1265, MBQH 1040…; cải tạo nâng cấp các tuyến đường giao thông, đã vận động nhân dân hiến trên 6.000 m2 đất mở rộng 4 tuyến giao thông tại phố 5, phố 6, phố 7 với tổng giá trị đất và tài sản trên đất đã hiến lên đến gần 10 tỷ đồng. Xã hội hóa xây dựng hệ thống thoát nước trong các khu phố với số tiền do các nhà tài trợ và nhân dân đóng góp trên 6,5 tỷ đồng.

Một điểm nhấn nữa của phường Quảng Hưng trong nhiệm kỳ vừa qua là lĩnh vực văn hóa – xã hội. Thực hiện chính sách an sinh xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân không ngừng được cải thiện. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 90%; gia đình kiểu mẫu đạt 43%; gia đình thể thao đạt 48,6% (Tăng 3,6% so với Nghị quyết). Các hoạt động văn nghệ, thể thao được tổ chức thường xuyên. Trong nhiệm kỳ qua, phường đã xây mới nhà lớp học, cải tạo trường Mầm non, trường Tiểu học, trường THCS với kinh phí hơn 30 tỷ đồng và nguồn từ xã hội hóa mua trang thiết bị dạy và học với số tiền trên 2 tỷ đồng. Công tác giảm nghèo đã được Đảng ủy quan tâm lãnh đạo với nhiều giải pháp đồng bộ, năm 2015, toàn phường có 111 hộ nghèo, chiếm tỉ lệ 4,1%, đến năm 2019 còn 25 hộ nghèo, chiếm tỉ lệ 0,83%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra.

Những thành tựu đạt được trên mọi lĩnh vực đã khẳng định được vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ phường Quảng Hưng. Đặc biệt việc triển khai tích cực các Chỉ thị, Nghị quyết về  “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”… đã tạo cho các chi bộ, đảng bộ đoàn kết, vững mạnh hơn, góp phần đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; tạo được chuyển biến trong việc giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đa số cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên thường xuyên được quan tâm lãnh đạo, trong nhiệm kỳ thành lập mới 01 chi bộ doanh nghiệp, kết nạp được 42 đảng viên, đạt 84% so với Nghị quyết đại hội. Tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho 143 đồng chí. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, bình xét, phân loại tổ chức và đảng viên. Qua bình xét hàng năm có 80% số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hàng năm đạt trên 80%. Đảng bộ nhiều năm Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đảng bộ phường Quảng Hưng nhận bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết, đổi mới xây dựng phường Quảng Hưng giàu đẹp, văn minh, phát triển đổi mới”

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Quảng Hưng lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc trong toàn Đảng bộ, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển toàn diện về kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh và công tác xây dựng Đảng của phường trong những năm tới. Với truyền thống đoàn kết, cần cù, sáng tạo của con người Quảng Hưng, tin tưởng rằng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phường sẽ nắm bắt cơ hội, vượt qua khó khăn thử thách, quyết tâm thực hiện và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần thứ 26 đề ra, xây dựng phường Quảng Hưng đạt phường kiểu mẫu.

Kim Dung