Đảm bảo an toàn trong cưỡng chế thi hành án dân sự

  10:19 !! 05/04/2019

Sáng 5/4/2019, Chi cục thi hành án dân sự thành phố phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự đối với hộ gia đình ông Hoàng Văn Nhàn và bà Chu Thị Thúy tại số nhà 23/01/01 Nguyễn Văn Trỗi phường Ngọc Trạo.

 Đại diện Chi cục thi hành án dân sự thành phố đoc quyết định cưỡng chế

Căn cứ Quyết định thi hành án số 95 và Quyết định cưỡng chế thi hành án số 02 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố buộc ông Hoàng Văn Nhàn và bà Chu Thị Thúy phải bàn giao toàn bộ tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ trên cho Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á để trừ vào nghĩa vụ trả nợ của ông Nhàn và bà Thúy.

Đại diện gia đình viết đơn xin nhận lại tài sản không thuộc danh mục bàn giao

Các lực lượng tham gia cưỡng chế hỗ trợ vận chuyển tài sản cho gia đình ông Nhàn và bà Thúy

 Trong quá trình giải quyết việc thi hành án, Chi cục thi hành án dân sự thành phố đã thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật, phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương động viên, thuyết phục gia đình ông Nhàn và bà Thúy tự nguyện thi hành án. Tuy nhiên do ông bà có điều kiện thi hành án nhưng vẫn không tự nguyện thi hành, viện ra nhiều lý do nhằm trì hoàn việc phải thi hành án. Do đó sau khi hoàn tất các hồ sơ thu tục pháp lý, Chi cục thi hành án dân sự thành phố đã phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền phường Ngọc Trạo tổ chức cưỡng chế thi hành án đối với ông bà ông Hoàng Văn Nhàn và bà Chu Thị Thúy tại số nhà 23/01/01 Nguyễn Văn Trỗi  để bàn giao tài sản cho ngân hàng. Tài sản sau khi cưỡng chế bàn giao gồm quyền sử dụng đất là 72m2 và toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại thửa số 163 tờ bản đồ số 11 tại đỉa chỉ trên theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số AD763904 do UBND thành phố Thanh Hóa cấp ngày 13/3/2006.

Trong quá trình cưỡng chế, được chấp hành viên  và các thành phần tham gia cưỡng chế động viên, thuyết phục và giải thích quyền, nghĩa vụ thi hành án nên gia đình ông Nhàn và bà Thúy đã viết đơn xin nhận lại toàn bộ tài sản và tự nguyện di dời đến nơi ở mới để bàn giao tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á theo đúng quy định của pháp luật.

Thu Hiền