Đại hội Hội Cựu giáo chức phường Ngọc Trạo

  17:22 !! 18/04/2019

Sáng 18/4/2019, Hội Cựu giáo chức (CGC) phường Ngọc Trạo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Toàn cảnh Đại hội

Trong 5 năm từ 2014 – 2019, hội viên của Hội CGC phường vừa tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu vừa tuyên truyền Điều lệ Hội cựu giáo chức Việt Nam trong nhân dân của phường để mọi người hiểu được vai trò, nhiệm vụ quan trọng của Hội trong công cuộc đổi mới đất nước, đặc biệt là sự nghiệp phát triển nền giáo dục quốc dân hiện nay. Trong quá trình hoạt động, đến nay số hội viên của Hội đã tăng lên 128 người ở 10/10 chi hội phố của phường. Hội viên ở các Chi hội đã giữ vững phẩm chất, đạo đức, lối sống và truyền thống cao quý của Nhà giáo Việt Nam, tích cực hưởng ứng phong trào Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiếp tục nêu gương sáng về nhân cách cho con cháu trong gia đình và mọi người xung quanh noi theo. Gương mẫu chấp hành mọi chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa xã hội trên địa bàn. Với danh nghĩa là những nhà giáo lão thành, các hội viên đã cùng với Chi hội khuyền học các khu phố vận động bà con thực hiện phổ cập giáo dục phổ thông, đưa con em đến trường đúng độ tuổi và chống bỏ học, động viên các cháu thi đua học tốt, khích lệ các cháu đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện được công nhận là học sinh tiên tiến, học sinh giỏi các cấp và đậu đại học hàng năm. Các hội viên còn gần gũi, sẵn sàng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp với các giáo viên trẻ đang giảng dạy ở các trường phổ thông. Các hội viên đã cố gắng cùng con cháu xây dựng gia đình hiếu học, gia đình văn hóa và phố hiếu học, phố văn hóa.

Đại hội cũng đã đề ra nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2019 – 2024 là phấn đấu mỗi hội viên CGC là một công dân gương mẫu trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia các hoạt động văn hóa xã hội trên địa bàn, đặc biệt là công tác khuyến học, khuyến tài, thể thao, văn nghệ… Mỗi gia đình CGC là một gia đình hiếu học và gia đình văn hóa. Phối hợp với Hội khuyến học vận động nhân dân trong phường thực hiện chủ trương phổ cập giáo dục phổ thông (tiểu học, THCS, THPT), giáo dục con cháu chăm ngoan học tốt, tổ chức và quản lý chặt chẽ các cháu hoạt động trong kỳ nghỉ hè hàng năm bảo đảm được yêu cầu thiết thực, bổ ích và an toàn.

Một số tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội


Thu Hiền