Đại hội đại biểu MTTQ thành phố Thanh Hóa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 – 2024

  21:45 !! 23/05/2019

Sáng 23-5, Ủy ban MTTQ thành phố Thanh Hóa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Tuấn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Xuân Phi – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa; Lê Anh Xuân -Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố cùng các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND; các đồng chí trong BTV Thành ủy, Trưởng các phòng, ban thành phố, lãnh đạo các phường xã trên địa bàn thành phố và đại diện các đơn vị kết nghĩa… Đặc biệt về dự có 200 đại biểu chính thức đại diện cho khối đại đoàn kết và thống nhất ý chí của các dân tộc, tôn giáo, các thành phần và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Đồng chí Hoàng Thị Hạnh, UV BTV Thành ủy, Chủ tịch UB MTTQ TP Thanh Hóa nhiệm kỳ 2014 – 2019 phát biểu khai mạc Đại hội

Các đại biểu tỉnh và thành phố tham dự Đại hội

Nhiệm kỳ 2014-2019, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức thành viên, sự đồng thuận, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa đã hoàn thành các mục tiêu và chương trình hành động Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI đề ra. Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân được đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả. Hệ thống tổ chức ngày càng được củng cố và tăng cường. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ và các tổ chức thành viên phát động được triển khai đồng bộ, hiệu quả, nổi bật như phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, phong trào xóa đói giảm nghèo, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội đạt nhiều kết quả, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phi – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo Đại hội

Với tinh thần “Đoàn kết – dân chủ – sáng tạo – hiệu quả”, trong nhiệm kỳ 2019 – 2024, Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để hoàn thành các chương trình hành động đề ra, góp phần xây dựng thành phố Thanh Hóa văn minh, hiện đại, hướng tới đô thị xanh thông minh. Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã đóng góp nhiều ý kiến tham luận tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của mặt trận.

Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Văn Tuấn và đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa Nguyễn Xuân Phi đề nghị: Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền với những cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tế địa phương để cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu đúng, hiểu đầy đủ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, vận động nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước theo hướng lựa chọn những nội dung, những phần việc có thể tạo ra chuyển biến mạnh về chất trong thực hiện. Đồng thời, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. MTTQ các cấp trên địa bàn thành phố cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát dân, hướng về cơ sở; chủ động trong công tác giám sát và phản biện xã hội. Cùng với đó, cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận có đủ phẩm chất, trình độ, kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố chụp ảnh lưu niệm với Ủy viên UBMTTQ khóa mới

Đại hội đã hiệp thương cử 87 vị tham gia Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và hiệp thương cử đồng chí Trịnh Thị Hoa – UVBTV Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đồng thời là Chủ tịch UB MTTQ thành phố Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Thanh Hóa khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Thu Hà