Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Thiệu Vân lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020- 2025

  18:41 !! 17/05/2020

Trong 2 ngày 16 và 17/05/2020, Đảng bộ xã Thiệu Vân đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020- 2025. Dự Đại hội có đồng chí Trịnh Huy Triều –Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố; tổ chỉ đạo Đại hội Thành ủy cùng 147 đảng viên tiêu  biểu trong Đảng bộ.

Toàn cảnh Đại hội

Đồng chí Cao Xuân Đoài – Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Vân khóa XX trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội

Với tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thiệu Vân đã phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020,  cụ thể  đã hoàn thành và vượt 23/27 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đề ra. Cơ cấu kinh tế đã có sự chuyển dịch đúng hướng. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch, tốc độ giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016 -2020 ước đạt 12,7%(so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội tăng 0,7%, so với giai đoạn 2010-2015 tăng 2,1%). Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 42,5 triệu đồng, năm 2020 ước đạt 48 triệu đồng/người(so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội tăng 71,4%). Trong nhiệm kỳ qua, được sự hỗ trợ của thành phố, xã đã tiến hành đầu tư xây dựng được 17 công trình với tổng giá trị hơn 62.2 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hoá – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được chăm lo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt 86%. Năm 2018, xã được công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao ngày càng phát triển. Công tác giáo dục và đào tạo luôn được quan tâm đúng mức, trong đó đáng kể nhất là đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phòng học cho học sinh đạt chuẩn theo quy định. Công tác phổ cập giáo dục được thực hiện tốt. Số trẻ 5 tuổi được huy động ra trường đạt 100%,  hoàn thành chương trình giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học đạt 100%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100%, phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS đạt 21% (vượt chỉ tiêu). Các chính sách an sinh xã hội, chương trình giảm nghèo, xây nhà ở cho người có công, lao động việc làm… được quan tâm, đẩy mạnh. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 1,63%( so với năm 2016 giảm 2,4%); tỷ lệ hộ cận nghèo còn 1,92 %( so với năm 2016 giảm 2,41%). Công tác Quốc phòng – an ninh giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, tăng cường và củng cố. Căn cứ tình hình thực tiễn, Đảng bộ đã xây dựng kế hoạch cụ thể, ban hành các nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ. Từ đó, vừa đưa nội dung, hình thức sinh hoạt ở các chi bộ đi vào nền nếp, có chiều sâu, vừa giúp các đồng chí đảng ủy viên nắm chắc tình hình dưới cơ sở, để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp Đảng ủy xã có sự định hướng đúng đắn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành các Nghị quyết sát với thực tiễn ở cơ sở; kịp thời tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Bên cạnh đó, Đảng ủy đã tập trung đổi mới công tác lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Hằng năm có từ 85% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 90% trở lên chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ xã Thiệu Vân đề ra mục tiêu: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, huy động mọi nguồn lực để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.  Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ý thức cộng đồng. Xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cùng với phương châm hành động: “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Phát triển”.

Đồng chí  Trịnh Huy Triều –Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trịnh Huy Triều – Chủ tịch UBND thành phố đã ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thiệu Vân đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ 2020- 2025, đồng chí chỉ đạo Đảng bộ xã cần tập trung cho công tác lãnh, chỉ đạo phát triển kinh tế, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và sản xuất kinh doanh, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Trên cơ sở quy hoạch phân khu 1/2000 khu vực Hàm Rồng – Núi Đọ đã được UBND tỉnh phê duyệt, xã Thiệu Vân cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung quản lý chặt chẽ công tác xây dựng, quy hoạch và quản lý đất đai.  Huy động mọi nguồn lực cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông thôn, xóm, cống rãnh thoát nước trong khu dân cư, đồng thời vận động nhân dân tích cực xây dựng thôn kiểu mẫu, phấn đấu trong nhiệm kỳ đạt trên 50% thôn kiểu mẫu. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm tốt công tác dân vận; nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, tạo môi trường lành mạnh để phát triển kinh tế – xã hội. Chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, toàn diện. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sự nêu gương trong cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh công tác phát triển Đảng.

Các đại biểu dự Đại hội bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã Thiệu Vân khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025

Các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ xã Thiệu Vân khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt và nhận nhiệm vụ tại Đại hội

Với tinh thần dân chủ, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thiệu Vân đã bầu 12 đồng chí vào Ban chấp hành và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020- 2025./.

Thu Phương