Đại hội đại biểu Đảng Bộ Trường Đại học Hồng Đức lần thứ V

  22:08 !! 29/05/2020

Trong 2 ngày 28 và 29/5/2020, Đảng Bộ Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại diện lãnh đạo Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và 150 đại biểu chính thức trong Đảng bộ về dự đại hội.

Các đại biểu dự hội nghị

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Trường Đại học Hồng Đức đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ IV đạt nhiều nhiều thành tích trên tất cả các lĩnh vực: Quy mô, hình thức và bậc đào tạo được mở rộng, chương trình đào tạo được đổi mới, chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao; Số lượng, chất lượng các đề tài cấp cao, các báo cáo khoa học chuyên ngành, đặc biệt là các bài báo quốc tế có uy tín tăng mạnh; Công tác xây dựng và phát triển đội ngũ có bước phát triển vượt bậc; Hợp tác quốc tế ngày càng được quan tâm; Công tác xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị được tăng cường theo hướng hiện đại; Công tác học sinh, sinh viên ổn định, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Trong 5 năm qua, nhà trường đã mở mới 2 chuyên ngành tiến sĩ, 9 chuyên ngành thạc sĩ, 7 ngành đào tạo Đại học, 4 ngành đào tạo sư phạm chất lượng cao, 2 ngành Đại học văn bằng hai; tổ chức triển khai đào tạo 4 ngành chất lượng cao, 5 nhóm ngành đào tạo trọng điểm; thực hiện được 310 đề tài, dự án khoa học và công nghệ các cấp. Hàng năm, tỷ lệ sinh viên đạt học lực khá đều tăng, trên 80% sinh viên tốt nghiệp ra trường đảm bảo yêu cầu cơ bản về kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và thực tiễn xã hội, đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cho tỉnh và đất nước.

Tiến sỹ Hoàng Nam – Bí thư Đảng bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 trường ĐH Hồng Đức phát biểu khai mạc

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ trường Đại học Hồng Đức đã triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đồng thời, quan tâm bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên, nhất là đội ngũ giảng viên trẻ và sinh viên. Trong 5 năm qua đã kết nạp được 320 đảng viên mới, trong đó 211 đảng viên là sinh viên.

PGS, Tiến sỹ Hoàng Thị Mai – Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hồng Đức trình bày dự thảo báo cáo chính trị tại đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Trường Đại học Hồng Đức xác định, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, bảo đảm về cơ cấu và chất lượng; nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của người học và đáp ứng nhu cầu xã hội; đẩy mạnh hoạt động KH&CN gắn với việc nâng cao chất lượng đào tạo và phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và đất nước; không ngừng mở rộng hợp tác quốc tế để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng nhà trường trở thành trung tâm giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu, chuyển giao công nghệ ngang tầm với với các trường Đại học có uy tín trong nước, có vị trí xứng đáng trong hệ thống giáo dục Đại học Việt Nam.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa V, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trên tinh thần dân chủ, khách quan, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 15 đồng chí và bầu đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ban chấp hành khóa V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt nhận nhiệm vụ

Thanh Xuân