Đại hội Đại biểu Cộng đồng họ Bùi Thanh Hóa lần thứ II

  21:46 !! 23/06/2019

Ngày 23/6/2019, Cộng đồng họ Bùi Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội Đại biểu Cộng đồng họ Bùi Thanh Hóa lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2024. Gần 500 đại biểu dòng họ Bùi từ khắp cả nước về dự Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội họ Bùi Thanh Hóa

Trong 10 năm qua, Cộng đồng họ Bùi Thanh Hóa luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, kết nối dòng tộc giữa các chi họ, dòng họ của các xã, huyện, thị, thành phố thành một khối đoàn kết, kết nối tình anh em trong cộng đồng, cùng bàn bạc, thảo luận đưa ra những quyết sách, định hướng, giúp đỡ, hợp tác, thúc đẩy để dòng họ ngày càng phát triển. Đồng thời động viên con cháu thực hiện tốt các phong trào thi đua, tham gia các phong trào đền ơn, đáp nghĩa, ủng hộ xây dựng nhà thờ tổ, quỹ khuyến học họ Bùi…

Với mục tiêu:“ Đoàn kết, tương trợ, phát triển” và “Liên kết dòng tộc, tôn vinh tổ tiên, động viên con cháu, hướng tới tương lai”, trong nhiệm kỳ tới, Cộng đồng họ Bùi Thanh Hóa tiếp tục tuyên truyền về lịch sử dòng họ, khơi dậy niềm tự hào về dòng tộc văn hiến, hiếu học, trọng nghĩa tình; Tập trung củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của Cộng đồng họ Bùi, nhất là hoạt động của các CLB Doanh nhân, doanh nghiệp họ Bùi xứ Thanh; thường xuyên tổ chức dâng hương các nhà thờ họ Bùi nhân ngày giỗ, lễ, tết và khánh thành các nhà thờ họ nhằm tri ân công đức của tổ tiên; Thường xuyên đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, động viên con em họ Bùi hăng say lao động, học tập và rèn luyện.

BCH Cộng đồng họ Bùi Thanh Hóa khóa II ra mắt Đại hội

Trên tinh thần đoàn kết, công khai, dân chủ, các đại biểu đã bầu 41 đại biểu vào BCH Cộng đồng họ Bùi Thanh Hóa lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2024.

Những người con họ Bùi tham gia ủng hộ xây dựng nhà thờ họ Bùi toàn quốc

Nhân dịp này, Cộng động họ Bùi Việt Nam đã trao quỹ Khuyến học 20 triệu đồng cho Cộng đồng họ Bùi Thanh Hóa và Cộng đồng họ Bùi Thanh Hóa đã phát động quyên góp ủng hộ xây dựng nhà thờ họ Bùi toàn quốc được gần 40 triệu đồng./.

 

Thanh Xuân