Chùa Tăng Phúc ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid – 19

  06:06 !! 13/08/2020

Trước tình hình diễn biến của dịch Covid 19 ngày càng phức tạp, vừa qua, đại diện tăng ni, phật tử chùa Tăng Phúc, Ni sư Thích Đàm Hương – Trụ trì Chùa Tăng Phúc đã ủng hộ khẩu trang cho công tác phòng chống dịch Covid – 19 trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

Ni sư Thích Đàm Hương – Trụ trì chùa tăng phúc ủng hộ khẩu trang công tác phòng chống dịch

Với tinh thần “Từ bi Đạo phật” và hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, nhà nước về việc “chống dịch như chống giặc, mới đây, Chùa Tăng Phúc thành phố Thanh Hóa đã ủng hộ 3.700 khẩu trang, trị giá gần 20 triệu đồng để góp phần cùng các cấp, các ngành thành phố chung tay phòng chống dịch Covid – 19. Đồng thời nhà chùa cũng sẽ tiếp tục vận động ủng hộ, tuyên truyền đến các tăng ni, phật tử nhận thức rõ về mức độ nguy hiểm, nguy cơ lây nhiễm của dịch bệnh Covid 19, thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh Covid 19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Sau khi tiếp nhận khẩu trang, UB MTTQ thành phố Thanh Hóa sẽ chuyển lại cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 thành phố để kịp thời phục vụ cho công tác phòng chống dịch. Với sự chung tay vào cuộc của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, sự gương mẫu đi đầu của các tổ chức tôn giáo sẽ tạo nên sức mạnh đoàn kết từng bước đẩy lùi được dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân.

Thu Hà