Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hoá kiểm tra công tác TTĐT và VSMT tại phường Điện Biên và Lam Sơn

  20:56 !! 13/09/2019

Sáng 13/9/2019, đồng chí Lê Anh Xuân – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố đã kiểm tra thực tế công tác trật tự đô thị (TTĐT), vệ sinh môi trường (VSMT) tại 2 phường là Lam Sơn và Điện Biên. Cùng đi có lãnh đạo các phòng: Quản lý đô thị, Tài nguyên Môi trường, Tài chính kế hoạch, Công an thành phố, Đội kiểm tra quy tắc đô thị thành phố.

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố cùng Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế công tác TTĐT và VSMT trên các tuyến đường chính của 2 phường là Đại lộ Lê Lợi, Hàng Đồng, Lê Hữu Lập, Phan Chu Trinh, Tống Duy Tân, Quảng trường Lam Sơn.

 Đồng chí Lê Anh Xuân – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố cùng Đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công hàng rào mềm tại Quảng trường Lam Sơn.

Qua kiểm tra thực tế cho thấy, từ sau khi triển khai công tác giao ban đô thị 6 tháng đầu năm 2019, Cấp ủy chính quyền và lực lượng chức năng của 2 phường là Lam Sơn và Điện Biên đã nỗ lực trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo và triển khai thực hiện kết luận của Chủ tịch tại hội nghị giao ban công tác quản lý đô thị. Tuy nhiên sự chuyển biến về công tác TTĐT và VSMT của 2 địa phương chưa nhiều, trong đó quan trọng nhất là khâu tổ chức thực hiện, phân công nhiệm vụ chưa rõ ràng, chưa thực sự quyết liệt trong xử lý những vi phạm và việc xử phạt hành chính chưa tương xứng, thậm trí xem nhẹ. Bên cạnh đó các phòng, lực lượng chức năng của thành phố chưa phối hợp thường xuyên với các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ mà thành phố đã giao như: Phương án đậu đỗ xe, phương án sắp xếp các hộ kinh doanh tại khu vực Quảng trường Lam Sơn, phương án lắp đặt mái che tại khu vực chợ Vườn Hoa…

 Đồng chí Lê Anh Xuân – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố giao nhiệm vụ và thời gian thực hiện cụ thể cho các phòng, ban và chính quyền 2 địa phương.

Tại UBND phường Lam Sơn, làm việc với các thành viên tham gia đoàn kiểm tra và chính quyền 2 địa phương. Đồng chí Lê Anh Xuân yêu cầu Chủ tịch UBND 2 phường cần nghiêm túc thực hiện tốt công tác TTĐT và VSMT. Đây là nhiệm vụ quan trọng làm cơ sở để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của người đứng đầu 2 địa phương. Riêng đối với các phường xã khác trên địa bàn, Văn phòng UBND thành phố có nhiệm vụ đôn đốc gửi báo cáo về việc thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp giao ban công tác quản lý đô thị 6 tháng đấu năm trước ngày 25/9/2019, nếu đơn vị nào không báo cáo xem như không hoàn thành nhiệm vụ năm 2019. Đối với các phòng Tài chính kế hoạch, Quản lý đô thị cần khẩn trương hướng dẫn Đội kiểm tra quy tắc đô thị về quy trình thực hiện hạng mục làm hàng rào mềm tại khu vực Quảng trường Lam Sơn đảm bảo chất lượng, thẩm mỹ, hạn cuối cùng phải hoàn thành xong trước ngày 30/9, đây là yếu tố cần thiết để tổ chức sắp xếp các hộ kinh doanh tại Quảng tường Lam Sơn. Công an thành phố và phòng Quản lý đô thị tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố sớm có phương án tổng thể về việc đậu đỗ xe trên địa bàn thành phố để tổ chức thực hiện. Đối với tuyến phố ăn đêm trên đường Đại lộ Lê Lợi, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố thống nhất phương án sẽ duy trì thêm 3 tháng nếu không đảm bảo các yếu cầu về TTĐ và VSMT sẽ xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy xóa bỏ tuyến phố ăn đêm này. Đồng chí cũng yêu cầu, Đội kiểm tra quy tắc đô thị và các phường, xã cần tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm công tác TTĐT, VSMT, việc xử lý phải tương xứng với mức độ vi phạm và nghiêm cấm người đứng đầu không can thiệp vào các hành vi vi phạm. Đặc biệt các phòng là Quản lý đô thị, Công an thành phố, các phường xã cần phối hợp để xây dựng quy chế xử lý các vi phạm về TTĐT báo cáo Chủ tịch UBND thành phố trước ngày 15/10/2019 nhằm tránh tình trạng đùn đẩy, né tránh và chồng chéo khi thực hiện nhiệm vụ.

Thu Hiền