Chủ tịch UBND thành phố làm việc với các phường Đông Vệ, Ngọc Trạo và Ba Đình về công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường

  11:56 !! 01/10/2019

Sáng ngày 01/10/2019, đồng chí Lê Anh Xuân- Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra, đánh giá công tác trật tự đô thị và vệ sinh môi trường tại các phường Ngọc Trạo, Đông Vệ và Ba Đình. Cùng đi có đại diện các phòng Quản lý đô thị, Tài nguyên môi trường, Công an thành phố, Đội kiểm tra quy tắc thành phố, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa.

Toàn cảnh buổi làm việc                               

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố và Đoàn công tác đã đi kiểm tra các tuyến phố trọng điểm: Minh Khai, Hà Văn Mao, Lê Quý Đôn, Hoàng Văn Thụ… 

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của các phường Đông Vệ, Ngọc Trạo, Ba Đình, một số ý kiến đóng góp của các phòng, ban, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: việc lập lại trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn các phường là một việc làm cần thiết và phải được duy trì thực hiện quyết liệt. Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các phường cần xác định nhiệm vụ thực hiện công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường là nhiệm vụ quan trọng, là việc làm thường xuyên, nghiêm túc và đánh giá giao ban hàng tháng, kết quả làm việc được đánh giá bằng thực tiễn. UBND các phường xây dựng kế hoạch cụ thể hàng tháng, phối hợp chặt chẽ với các phố trong thực hiện, kiểm tra, nhận xét, đánh giá đối với từng khu phố, đồng thời phân định, đánh giá rõ ràng khu vực quản lý, tránh tình trạng chồng chéo khi thực hiện nhiệm vụ, nghiêm khắc xử lý các trường hợp vi phạm, đặc biệt là vi phạm về đổ vật liệu thải và vệ sinh môi trường. Các phòng, ban tham mưu cho UBND thành phố kiểm tra định kỳ. Công an thành phố, Quản lý đô thị, Đội kiểm tra quy tắc thành phố tính toán phân luồng đường giao thông, khu vực đậu đỗ xe đảm bảo duy trì trật tự đô thị.Phòng Tài nguyên Môi trường có văn bản hướng dẫn cụ thể đối với các phường về thẩm quyền và biện pháp xử lý vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường để các địa phương nghiêm túc thực hiện.

Kim Dung