Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo công tác phòng chống Bệnh dịch tả lợn Châu Phi

  15:18 !! 14/03/2019

Để chủ động ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp với khả năng Bệnh dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn thành phố, tại buổi họp với cán bộ chủ chốt thành phố ngày 14/3/2019, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Lê Anh Xuân chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tập trung triển khai quyết liệt các yêu cầu, nhiệm vụ chủ động công tác phòng chống dịch bệnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Lê Anh Xuân phát biểu chỉ đạo

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 10 xã và 2 huyện phát hiện có ổ Bệnh dịch tả lợn châu Phi, phải tiêu hủy gần 700 con lợn. Vì vậy nguy cơ Bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào thành phố rất cao, thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ lợn, sản phẩm lợn, kể cả sản phẩm thịt lợn đã qua chế biến cũng có thể chứa virut dịch tả lợn châu Phi. Để ngăn chặn và ứng phó khẩn cấp với khả năng bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các cơ quan chức năng như: công an, quản lý thị trường, Trạm thú y, các phường, xã… tập trung các nguồn lực vệ sinh, phun thuốc khử trùng, tiêu độc; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo quy định các trường hợp buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật làm lây lan dịch bệnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hiểu biết, nhận thức của người dân về dịch bệnh, thịt sạch (có dấu kiểm dịch); không tiêu thụ thịt lợn không có dấu kiểm dịch. Thành phố thành lập BCĐ, 2 Tổ công tác, 4 chốt kiểm dịch; phân công thành viên Ban chỉ đạo thành phố 2 ngày xuống phường, xã kiểm tra công tác phòng chống dịch 1 lần; Đối với các phường, xã có hộ chăn muôi lợn phải thường xuyên kiểm tra, thực hiện tiêu độc, khử trùng, không được giấu dịch, lợn mắc bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời.

Hướng dẫn các xã, phường, các hộ chăn nuôi nghiêm túc thực hiện các quy định phòng chống dịch tả lợn châu Phi theo đúng chỉ đạo của Trung ương và thành phố. Xây dựng kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp đối với Bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên để tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại cơ sở. /

Lê Thảo