Chi cục thuế thành phố triển khai dịch vụ thuế điện tử

  14:56 !! 07/06/2019

Thực hiện kế hoạch triển khai mở rộng hệ thống dịch vụ thuế điện tử (gọi tắt là eTax) thay thế cho hệ thống khai thuế, nộp thuế điện tử. Từ đầu năm đến nay, Chi cục thuế thành phố đã đưa hệ thống khai thuế, nộp thuế điện tử  vào hoạt động bắt đầu từ 6/5/2019.

Etax Là hệ thống thay thế cho hệ thống khai thuế, nộp thuế điện tử, eTax đáp ứng hoàn toàn các chức năng của các hệ thống này. Đồng thời, để tạo thuận lợi cho người nộp thuế tiếp cận với hệ thống eTax được dễ dàng, thuận tiện, phân hệ khai thuế, nộp thuế trên eTax được thiết kế tương đồng và đáp ứng hoàn toàn như hệ thống khai thuế, nộp thuế điện tử tại các trang web: nhantokhai.gdt.gov.vn, nopthue.gdt.gov.vn mà người nộp thuế sử dụng trước đây. Các phân hệ khác cũng được bố trí trực quan và khoa học để người nộp thuế có thể dễ dàng tìm hiểu và sử dụng. eTax có những chức năng tiện ích như: Đăng ký thuế; Đăng ký sử dụng dịch vụ; Quản lý tài khoản; Khai thuế; Hoàn thuế; Nộp thuế; Tra cứu thông tin; Quản lý doanh nghiệp. Đặc biệt eTax có mục hỏi đáp cho phép người nộp thuế gửi câu hỏi đến Cơ quan thuế. Cơ quan thuế tiếp nhận và trả lời câu hỏi cho người nộp thuế thông qua thư điện thư.Thay vì trước đây người nộp thuế có những thắc mắc phải đến tận bộ phận tuyên truyền của cơ quan thuế để được trả lời, giải quyết những vấn đề liên quan, nhiều trường hợp cơ quan thuế phải gửi qua đường bưu điện bị thất lạc nội dung trả lời. Thì nay thông qua hộp thư hỏi đáp người nộp thuế có thể gửi những thắc mắc có liên quan đến cơ quan thuế bất kỳ lúc nào, không phải mất thời gian đi lại, không bị thất lạc hồ sơ và có thể trao đổi ở mọi lúc, mọi nơi.

 Đội tuyên truyền Chi cục thuế thành phố hướng dẫn người nộp thuế sử dụng dịch vụ thuế điện tử.

Để việc triển khai mở rộng hệ thống dịch vụ thuế điện tử được rộng khắp, Chi cục thuế thành phố cũng đã xây dựng các nội dung, hướng dẫn chi tiết dịch vụ thuế điện tử gửi đến tận người nộp thuế và các doanh nghiệp thông qua địa chỉ gmail.

Thu Hiền