Chi cục Thi hành án thành phố cưỡng chế tài sản dân sự

  11:35 !! 03/12/2019

Sáng ngày 03/12/2019, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa đã tổ chức cưỡng chế giao tài sản của bà Trần Thị Xuyên, số 05, đường Cột Cờ, phố Phan Bôi Châu 01, phường Tân Sơn thành phố Thanh Hóa cho bà Lê Thị Dân.

Các lực lượng chức năng trong buổi cưỡng chế

Căn cứ vào Bản án số 21/2015/DSST ngày 22 tháng 7 năm 2015 và Quyết định thi hành án số 182/QĐ-THA ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa, theo đó, người phải thi hành án là bà Trần Thị Xuyên phải trả toàn bộ nhà cấp 4 xây tường, lợp ngói trên diện tích 13,4m2 tại số 03 đường Cột Cờ, phố Phan Bôi Châu 01, phường Tân Sơn. Tuy nhiên trong quá trình thi hành án, các Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố đã tuyên truyền, động viên, thuyết phục bà Trần Thị Xuyên nhưng bà Xuyên không tự nguyện thi hành nghĩa vụ thi hành án, luôn có hành vi chống đối, không hợp tác và xây dựng trái phép tường gạch trên phần đất của bà Lê Thị Dân. Đây là vụ việc dân sự có tính chất phức tạp kép dài 4 năm nay, bà Xuyên thường có những đơn thư tố cáo với những thông tin sai sự thật về chính quyền, ban ngành gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị xã hội trên địa bàn. Do bà Xuyên có điều kiện thi hành án, nhưng không tự nguyện thi hành nên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa phải áp dụng biện pháp cưỡng chế giao tài sản.

Tại buổi cưỡng chế, Chấp hành viên thống nhất ý kiến của các thành phần tham gia cùng với lực lượng chức năng đã tiến hành tháo dỡ bức tường gạch tro lò bà Xuyên đã xây trái phép trên phần đất của bà Dân, đồng thời tiến hành kiểm tra, đo đạc, xác định mốc giới phần diện tích đất để giao cho bà Lê Thị Dân.

 

Thanh Xuân