Cần nhân rộng mô hình chợ an toàn thực phẩm

  10:14 !! 06/03/2019

Trong năm 2018, toàn tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng được 35 chợ an toàn thực phẩm, trong đó trên địa bàn thành phố có 9 chợ/25 chợ đạt tiêu chuẩn chợ vệ sinh ATTP. Việc xây dựng thành công chợ an toàn thực phẩm đã góp phần đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng và tác động tích cực đến việc nâng cao hiệu quả công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

Lâu nay, trên các phương tiện thông tin đại chúng thường xuyên phản ánh về vấn đề VSATTP, nhiều thực phẩm được “phù phép” bằng hóa chất, rồi kích thích rau, thuốc bảo quản… Lực lượng chức năng đã kiểm tra, kiểm soát thị trường và bắt hàng trăm vụ việc liên quan đến thực phẩm bẩn, thực phẩm không an toàn.… Còn hiện nay, bà con tiểu thương kinh doanh và cả người tiêu dùng tại chợ Trường Thi đều có thể tận mắt chứng kiến những sản phẩm mình mua tại chợ có đảm bảo vệ sinh ATTP hay không, có chức chất bảo quản, hooc môn trong thực phẩm hay không thông qua bộ dụng cụ Test nhanh thực phẩm. Chợ Trường Thi là một trong số ít chợ trên địa bàn thành phố đã trang bị được bộ dụng cụ Tết nhanh nhằm kiểm tra chất lượng vệ sinh ATTP. Đây là tín hiệu vui không chỉ cho người tiêu dùng mà còn cho cả những người kinh doanh chân chính đang kinh doanh tại chợ.

Chợ Trường Thi – một trong những chợ đạt tiêu chuẩn chợ vệ sinh ATTTP

Không chỉ người tiêu dùng mà ngay cả các hộ kinh doanh cũng rất đồng tình và phấn khởi với việc Ban quản lý chợ trang bị dụng cụ kiểm nghiệm ATTP nhanh tại chợ. Chị Nguyễn Thị Phương, người buôn bán thịt lợn tại chợ phấn khởi: “Lâu nay, chúng tôi phải chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi những người buôn bán thiếu đạo đức. Mỗi lần bắt các vụ thịt lợn có chứa hàn the ở đâu đó, được đưa lên báo, đài thì sau đó chúng tôi bị mất khách rất nhiều. Hiện nay, khi mua hàng tại chợ Trường Thi, nếu người tiêu dùng chưa thấy yên tâm thì họ có thể liên hệ với Ban quản lý chợ để thử ngay sản phẩm của mình mua, do vậy chúng tôi đỡ bức xúc hơn và cảm thấy được đối xử công bằng hơn trong buôn bán”. Ngoài bộ dụng cụ thử chất lượng VSATTP, hàng ngày Ban quản lý chợ phối hợp với tiểu thương khu thực phẩm thực hiện ghi nhật ký truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Rõ ràng việc đầu tư bộ dụng cụ thử nhanh chất lượng thực phẩm tại chợ Trường Thi đã từng bước hướng đến mục tiêu thay đổi ý thức người kinh doanh và người tiêu dùng về ATVSTP. Đặc biệt là các hộ kinh doanh, buộc họ phải thay đổi vì nếu kinh doanh mặt hàng không an toàn thì sẽ bị phát hiện và xử lý theo quy định.

Để tạo sự chuyển biến trong ý thức chấp hành các quy định về ATTP của tiểu thương, hiện nay trên địa bàn thành phố, phần lớn Ban quản lý chợ đã thành lập được tổ giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời thường xuyên tuyên truyền,  kết hợp với kiểm tra xuất xứ, nguồn gốc thực phẩm. Định kỳ hoặc đột xuất, các đoàn liên ngành của thành phố và phường, xã tăng cường công tác kiểm tra đối với các sản phẩm có nguy cơ cao gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Việc xây dựng và từng bước hình thành chợ ATTP đã tác động thúc đẩy các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải đảm bảo các yêu cầu về ATTP và người sử dụng thực phẩm tại các chợ yên tâm hơn. Từ đó, thúc đẩy việc liên kết sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm có nguồn gốc, sản phẩm an toàn giữa các hộ kinh doanh tại chợ với người sản xuất; góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh cho các tiểu thương. Thành phố đang phấn đấu đến năm 2020, các loại thực phẩm sử dụng hàng ngày được kiểm soát chặt chẽ ở tất cả các khâu và cơ bản bảo đảm vệ sinh ATTP.

Thu Hiền