Các giải pháp bảo vệ lúa mùa

  21:31 !! 08/07/2019

Vụ lúa mùa năm 2019, toàn thành phố gieo cấy hơn 3.800ha. Đến thời điểm này, thành phố đã gieo cấy đạt gần 80% diện tích.

Chi nhánh Thuỷ lợi thành phố điều hoà dẫn nước tưới cho vụ mùa

Tuy nhiên, nắng nóng, nhiệt độ tăng cao những ngày vừa qua ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của mạ và lúa mới cấy, vì thế ngành nông nghiệp thành phố Thanh Hóa đã chỉ đạo các phường, xã có đất nông nghiệp phối hợp với các đơn vị khai thác công trình thủy lợi vận hành các trạm bơm, cống tiêu điều hòa, phân phối nước 24/24h để cung cấp đủ nước cho diện lúa đã cấy, tránh tình trạng lúa bị chết do khô hạn, nắng nóng. Đồng thời, căn cứ vào dự báo tình hình khí tượng thủy văn, các đơn vị khai thác công trình thủy lợi kiểm tra, đánh giá, cân đối khả năng nguồn nước của từng công trình đầu mối để chủ động cung cấp nước cho những vùng có khả năng xảy ra khô hạn, thiếu nước; tiến hành kiểm tra, tu sửa trạm bơm, các công trình thủy lợi, gia cố bờ vùng, bờ thửa đảm bảo tưới tiêu hiệu quả.

                                                                             Thanh Xuân