Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến về nội dung Đại hội Đảng bộ các đơn vị nhiệm kỳ 2020 – 2025

  20:49 !! 13/02/2020

Sáng ngày 13/02/2020, Thường trực Thành ủy tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ cho ý kiến về các nội dung Đại hội Đảng bộ các đơn vị nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Quảng Tâm, Đảng bộ cơ quan UBND thành phố, Đảng bộ cơ quan Thành ủy. Nghe tiến độ thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ chính trị và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Lê Anh Xuân – Tỉnh ủy viên, Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì Hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Lê Văn Tú – Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 chỉ đạo Đại hội điểm xã Quảng Tâm báo cáo với Ban Thường vụ Thành ủy về công tác chuẩn bị Đại hội của xã. Đến nay, xã Quảng Tâm đã có 11/11 Chi bộ cơ sở Đại hội xong, các hồ sơ, các bước chuẩn bị cho Đại hội đã xong. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy và thành viên Tổ chỉ đạo nghe báo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa XXVI, nhiệm kỳ 2015-2020 trình tại đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quảng Tâm lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 -2025. Các đại biểu đánh giá Quảng Tâm là một trong những xã có nhiều phong trào tốt, có thành tích nổi bật, đặc biệt trong xây dựng nông thôn mới cho thấy sự đoàn kết thống nhất cao trong Đảng bộ và Quảng Tâm là 1 trong 10 đơn vị thành lập phường trong năm 2020. Các ý kiến cơ bản thống nhất cao với đề cương dự thảo báo cáo, đề nghị Quảng Tâm xem lại một số chỉ tiêu, mục tiêu và nguyên nhân hạn chế yếu kém.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Anh Xuân đề nghị xã Quảng Tâm bổ sung tỷ lệ hộ nghèo, chỉ tiêu BHXH – BHYT tự nguyện; thành lập HTXDV, tỷ lệ tăng thu ngân sách, tập trung phát triển dịch vụ thương mại, xây dựng xã trở thành đơn vị kiểu mẫu. Xã cần viết lại phần Quốc phòng – an ninh và xây dựng đảng vì không có số liệu đánh giá và phải có chủ đề và phương châm Đại hội. Đồng chí đề nghị liên quan đến thẩm định số liệu, đề nghị các phòng thống kê, tài chính, kinh tế .. thành phố tham gia. Đề nghị Tổ công tác phải bám sát Đại hội từ trù bị đến Đại hội chính thức.

Tại hội nghị, lãnh đạo cơ quan UBND thành phố thông qua báo cáo chính trị và đề án nhân sự Đại hội đại biểu cơ quan UBND thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, các đồng chí trong Ban Thường vụ cơ bản thống nhất cao với báo cáo, đồng thời đóng góp ý kiến đề nghị sửa lại chủ đề đại hội và thêm phần chương trình trọng tâm. Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Anh Xuân đề nghị viết lại lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị thành phố, theo đúng chức năng nhiệm vụ cơ quan và đưa thêm phần mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử. Đề nghị hoàn chỉnh hồ sơ đảm bảo chuẩn bị cho đại hội.

Tại hội nghị lãnh đạo Tổ chỉ đạo số 5 – thông qua báo cáo chính trị của  BCH Đảng bộ cơ quan Thành ủy khóa XIV trình tại đại hội Đảng bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, trong báo cáo chưa xây dựng chủ đề và mục tiêu đại hội. Do đặc thù Đảng bộ cơ quan Thành ủy có sự khác biệt vừa thực hiện chức năng đảng vụ, điều hòa phối hợp và tham mưu… Do vậy, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Anh Xuân đề nghị xây dựng chủ đề Đại hội, đánh giá lại báo cáo, chức năng tham mưu viết gọn lại, đúng tầm báo cáo Đảng bộ trực thuộc. Mục tiêu tham mưu các mặt công tác cho Ban Thường vụ và Ban Chấp hành. Về phần phương châm Đại hội nói rõ chức năng nhiệm vụ.

Trên cơ sở đóng góp ý kiến của các đồng chí trong Ban Thường vụ, các Tổ công tác chỉ đạo Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở và Đảng bộ các đơn vị, tập trung chỉnh sửa hoàn chỉnh báo cáo chính trị và đề án nhân sự đảm bảo đồng bộ, có tính khả thi cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của Đảng bộ thành phố trong giai đoạn mới./

 

Lê Thảo