Ban Chỉ huy PCTT & TKCN yêu cầu chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên Biển Đông

  13:54 !! 01/07/2019

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) có khả năng mạnh thêm và mưa lớn có thể xảy ra do hoàn lưu của ATNĐ, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh đề nghị:

1. Đối với khu vực ven biển: Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của vùng áp thấp/ATNĐ, gió mùa Tây Nam phát triển trên biển; thông báo, hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền, tàu vận tải đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của ATNĐ để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

2. Đối với khu vực khu vực đồng bằng: Chủ động kiểm tra hệ thống đê điều, kênh mương, các công trình tiêu, thoát nước để chủ động vận hành khi cần thiết.

3. Đối với khu vực miền núi:

– Tổ chức kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn cho tính mạng, tài sản của người dân.

– Theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ chứa để chủ động tích nước cũng như phương án điều tiết đảm bảo an toàn công trình và an toàn hạ du.

4. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để triển khai ứng cứu khi có yêu cầu.

5. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên cập nhật thông tin, báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh.

Sau đây là toàn văn công văn số 74/ Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh

Theo Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh