9 tháng, xử phạt 59.992 trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông

  11:38 !! 24/09/2019

Những tháng đầu năm 2019, các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội, các đoàn thể và các địa phương trong tỉnh đã tích cực triển khai, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT).
Cảnh sát giao thông Công an huyện Đông Sơn tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm những vi phạm các quy định của Pháp luật về trật tự, ATGT.

Trong đó, chú trọng tăng cường công tác thuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT đến các tầng lớp nhân nhân. Hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư xây dựng, sửa chữa; các tuyến giao thông đô thị được tổ chức phân luồng hợp lý. Các lực lượng chức năng huy động lực lượng, phương tiện tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm những vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT; hoạt động đường thủy, trọng tâm là việc vận chuyển khách ngang sông bảo đảm an toàn… 9 tháng năm 2019, thông qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng Công an, Thanh tra Giao thông – Vận tải đã xử phạt 59.992 trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT, thu nộp kho bạc Nhà nước hơn 78,409 tỷ đồng.

Những tháng cuối năm, Ban ATGT tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành là thành viên Ban ATGT tỉnh; Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, ATGT trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, ATGT, nhất là phương tiện vi phạm các điều kiện kinh doanh vận tải, lái xe sử dụng ma túy, chất kích thích; sử dụng rượu, bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông…

Theo Báo Thanh Hóa