6 tháng đầu năm 2019 TP Thanh Hoá thành lập mới 551 doanh nghiệp

  09:23 !! 13/07/2019

Trong 6 tháng đầu năm 2919, Cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến các phường, xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhanh chóng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tích cực thu hút đầu tư, hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp và phát triển.

Theo thống kê của Chi cục thuế thành phố, hiện nay trên địa bàn thành phố có khoảng 3.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2019 thành phố đã thành lập mới được 551 doanh nghiệp, đạt 46,0% kế hoạch tỉnh giao. Tính đến ngày 21/5/2019, vẫn còn có 02 xã là Thiệu Vân và Đông Lĩnh chưa có doanh nghiệp mới thành lập.

Xã Đông Lĩnh địa phương chưa có doanh nghiệp mới thành lập trong 6 tháng đầu năm 2019.

Để hoàn thành mục tiêu thành lập doanh nghiệp mới trên địa bàn, UBND thành phố đã xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể giao cho từng phường, xã để hoàn thành chỉ tiêu tỉnh giao. Cùng với đó, thành phố cũng đã ban hành về việc đào tạo khởi sự doanh nghiệp và bồi dưỡng doanh nhân năm 2019 với mục đích nâng cao kiến thức, sự tự tin cho các đối tượng được đào tạo, tạo phong trào khởi nghiệp sâu rộng, khuyến khích ham muốn thành lập doanh nghiệp, khát vọng làm giàu trong nhân dân, đồng thời nâng cao trình độ trong quản trị doanh nghiệp để nâng cao khả năng lãnh đạo. Thành phố Thanh Hóa cũng đã ban hành đề án “Hỗ trợ khuyến khích một số lĩnh vực để phát triển doanh nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 – 2020”.  Đến thời điểm này, nhiều phường xã đã tích cực trong công tác phát triển doanh nghiệp như: phường Lam Sơn, Ngọc Trạo, Ba Đình

Thu Hiền