Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Quảng Phú lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

  18:06 !! 19/05/2020

Trong 2 ngày 18,19-5/2020, Đảng bộ Quảng Phú đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Toàn cảnh các đại biểu dự Đại hội

Về dự chỉ đạo Đại hội đồng chí Nguyễn Như Huệ, Phó thư Thành ủy; các đồng chí trong BTV Thành ủy; tổ chỉ đạo Đại hội, cùng 131 đại biểu chính thức đại diện cho 295 đảng viên trong toàn Đảng bộ .

Đồng chí Phạm Văn Thành thư Đảng ủy, Chủ tịch UBNDQuảng Phú lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015-2020 phát biểu khai mạc Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, được sự quan tâm của Thành ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể thành phố đã tạo điều kiện thuận lợi về nhiều mặt cho địa phương. Đảng bộ, chính quyền nhân dân Quảng Phú đã nỗ lực, cố gắng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí Phạm Văn ViệtPhó thư Thường trực Đảng ủy Quảng Phú khóa XXV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội.

Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế theo định hướng chung của thành phố, trong đó đẩymạnh chuyển dịchcấu kinh tế theo hướng tích cực,phát triển nhanh về dịch vụ – thương mại, công nghiệp tiểu thủ công nghiệp xây dựng, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Từ đó tạo động lực cho các thành phần kinh tế phát triển, tăng giá trị sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2015 – 2020 ước đạt 15,6% ; tăng 5,9% so với giai đoạn 2010 – 2015 và tăng 0,3% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 54,2 triệu đồng/người/năm, tăng 25,9 triệu đồng so với năm 2015 (gấp 1,8 lần), tăng 19,2 triệu đồng so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Năm 2018, xã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt mục tiêu Nghị quyết đại hội đề ra. Phong trào xây dựng gia đình, cơ quan, đơn vị văn hóa – kiểu mẫu luôn được quan tâm. Đến nay,toàn xã có 07 thôn được công nhận lại đơn vị văn hóa công nhận mới 02 thôn 03  cơ quan văn hóa, 01 thôn kiểu mẫu cấp thành phố; đến nay 87% gia đìnhđạt gia đình văn hóa; gia đình thể thao đạt 45%, tăng 10% so với năm 2015.

Những kết quả trên là tiền đề quan trọng để cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Quảng Phú tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết của nhân dân, huy động nội lực để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, phấn đấu xây dựng xã Quảng Phú trở thành phường năng động trong phát triển kinh tế xã hội.

Pa-nô, khu hiu chào mng Đi hi Đng b xã.

Tham luận tại Đại hội, đa số các đại biểu đều bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi và nhất trí cao với những kết quả đã nêu trong báo cáo nhiệm kỳ vừa qua. Các đồng chí cũng đóng góp một số ý kiến tập trung vào các vấn đề: nêu gương tinh thần sáng tạo của đội ngũ cán bộ xã từ đó đánh thức tiềm năng, lợi thế phát triển của địa phương; Tăng cường công tác quản lý nhà nước, quản lý cán bộ; Đổi mới phong cách, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên trong cho bộ; Cải cách thủ tục hành chính; Phát huy dân chủ ở cơ sở…

Đồng chí Nguyễn Như Huệ – Phó Bí thư Thành ủy TP.Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Như Huệ – Phó Bí thư Thành ủy TP.Thanh Hóa ghi nhận và biểu dương kết quả Đảng bộ xã Quảng Phú đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quảng Phú cần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, giữ vững Quốc phòng – an ninh. Đảng bộ xã cũng cần đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, đồng thời huy động mọi nguồn lực để xã Quảng Phú hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Đồng chí nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã cần huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài địa bàn để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội; Chú trọng phát triển các lĩnh vực dịch vụ mới, có giá trị gia tăng cao; Củng cố và phát triển hơn nữa dịch vụ thương mại, gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị; Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, bảo vệ môi trường và quản lý đô thị. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và các chi bộ.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ 2020-2025

Ban chấp hành Đảng bộ xã Quảng Phú lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt và nhận nhiệm vụ.

Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào BCH Đảng bộ xã Quảng Phú lần thứ XXVI,  nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thu Hiền