Đài Truyền thanh-Truyền hình thành phố Thanh Hoá

TIN TRONG TỈNH

Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã có hướng dẫn thực hiện nghỉ hè năm 2019 đối với học sinh tiểu học. Trong đó, yêu cầu xử… ...Xem thêm...