Đài Truyền thanh-Truyền hình thành phố Thanh Hoá

TIN THÀNH PHỐ

Sáng ngày 21/3/2019 UBND thành phố Thanh Hóa tổ chức hội nghị triển khai các giải pháp về công tác Giáo dục và Đào tạo. Dự… ...Xem thêm...
Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được tiến hành vào thời điểm 0 giờ  ngày 01/4/2019 theo Quyết định số… ...Xem thêm...

TIN TRONG TỈNH

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa vừa có Công văn số 527/KL-SGDĐT về việc kết luận kiểm tra đơn phản ánh tại… ...Xem thêm...
UBND tỉnh vừa có công văn số 2954/UBND-VX về việc tổ chức vận động hiến máu tình nguyện, đáp ứng tình trạng thiếu máu trong… ...Xem thêm...